Đối tác GoSell

Chúng tôi đang tìm kiếm các agency Marketing thành công để giúp khách hàng của mình xây dựng các chiến dịch quảng cáo digital có thể bao gồm quảng cáo của Facebook và Google và SEO / SEM. Khách hàng của chúng tôi đang tìm kiếm các chiến dịch quảng cáo sáng tạo và hiệu quả được xây dựng trên nền tảng GoSell.

Các Agency Marketing đủ tiêu chuẩn sẽ nhận được sự giới thiệu thường xuyên từ GoSell. Các đối tác đủ điều kiện phải có chứng minh được portfolio của mình và cam kết tìm hiểu nền tảng GoSell để giúp khách hàng của chúng tôi thúc đẩy doanh số với nền tảng của chúng tôi và các dịch vụ quảng cáo của bạn.

Các đơn vị quan tâm, vui lòng điền form dưới đây