1. Home
 2. Hướng dẫn
 3. Cài Đặt
 4. Cài đặt tài khoản

Cài đặt tài khoản

Tổng quan cài đặt

Cài đặt các thông tin cơ bản bao gồm các thông tin các nhân của bạn để quản lý cửa hàng trưc tuyến. Trong phần này sẽ hướng dẫn cách cập nhật thông tin cá nhân và thay đổi mật khẩu.

Yêu cầu

 • Sau khi hoàn tất bốn bước mở cửa hàng

Hướng dẫn cài đặt tài khoản

Bước 1: Từ màn hình chính của trang bạn chọn Cài đặt ở góc dưới màn hình

Sau khi chọn Cài đặt sẽ dẫn tới trang cập nhật tài khoản bao gồm các thông tin sau

 • Hướng dẫn thay đổi dịch vụ (xem hướng dẫn chi tiết)
 • Thông tin tài khoản
  • Tên – Họ : (Mặc định trường này sẽ trống) giúp nhân viên Gosell tương tác dễ dàng với chủ cửa hàng hơn.
  • Email : Các thông tin giao dịch và gói dịch vụ, cũng như tính năng mới sẽ được gửi qua địa chỉ email này ( vd. các thông tin đối soát, giao dịch mua dịch vụ, tính năng mới của ứng dụng Gosell )
  • Số điện thoại : Thông tin để xác nhận OTP ban đầu hoặc khi trường hợp Gosell dễ dàng hỗ trợ cho bạn khi cần thiết.( vd. mất tài khoản, hỗ trợ dùng dịch vụ, đối soát)

Bước 2.1 : ⇢Sau khi Cập nhật bạn cần nhấp nút “Lưu” ở góc phải trên mục

 • Thay đổi mật khẩu  
  • Mật khẩu hiện tại : Trong trường hợp bạn muốn thay đổi mật khẩu cần nhập lại mật khẩu này
  • Mật khẩu mới : Mật khẩu mới bạn muốn thay đổi ( Khuyến khích mật khẩu bao gồm chữ và số, chữ hoa chữ thường, và ký tự đặc biệt để bảo mật hơn với cửa hàng trực tuyến của bạn. Vd [email protected]).
  • Xác nhận mật khẩu : Nhập lại mật khẩu mới

Bước 2.2 : ⇢Sau khi Cập nhật bạn cần nhấp nút ” Lưu” ở góc phải trên mục