1. Home
 2. Hướng dẫn
 3. Cài Đặt
 4. Thêm tài khoản ngân hàng

Thêm tài khoản ngân hàng

Tổng quan

Hướng dẫn cập nhật, chỉnh sửa thông tin ngân hàng để Gosell chuyển khoản khi bạn kinh doanh trên cửa hàng trực tuyến và ứng dụng.

Thông tin có thể tùy chỉnh

 • Thêm tài khoản ngân hàng
 • Sửa tài khoản ngân hàng

Yêu cầu

 • Đăng nhập vào tài khoản quản trị Gosell

Hướng dẫn

Bước 1 : Từ màn hình Cài Đặt chọn Thêm tài khoản ngân hàng

Sau khi thêm tài khoản ngân hàng bạn sẽ nhìn thấy các thông tin ngân hàng cần hoàn tất

 • Họ và tên : Thông tin họ và tên của bạn
 • Tên Trong tài khoản ngân hàng : Tên của bạn đăng ký khi mở tài khoản
 • Tên Ngân Hàng : Bạn có thể chọn ngân hàng từ danh sách có sẵn
 • Chi Nhánh : Chi nhánh của ngân hàng bạn mở tài khoản
 • Mã số thuế : Mã số thuế cá nhân hoặc doanh nghiệp
 • Số tài khoản : Số tài khoản ngân hàng của bạn
 • Tỉnh/Thanh Phố : Tỉnh / Thành phố nơi bạn mở thẻ

Bước 2 : Sau khi hoàn tất điền vào các trường thông tin bạn cần nhấp vào “Lưu” để hoàn tất quá trình.