1. Home
  2. Hướng dẫn
  3. Đơn hàng
  4. Đơn hàng Shopee

Đơn hàng Shopee

Tổng quan

Sau khi kích hoạt cửa hàng Shopee, thông tin đơn hàng của bạn sẽ tự động cập nhật vào hệ thống để bạn có thể xử lý ngay trên GoSell. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách xử lý đơn hàng trên Shopee như sau:

  • Xác nhận đơn hàng
  • Hủy đơn hàng
  • Chấp nhận/Từ chối yêu cầu hủy hàng

Xác nhận đơn hàng

Bước 1: Truy cập trang quản lý đơn hàng

Từ thanh công cụ bên trái, bạn truy cập vào mục Đơn Hàng như hình dưới.

Bước 2: Tìm đơn hàng

Ở màn hình tiếp theo, bạn sẽ thấy danh sách tất cả đơn hàng hiện có trên GoSell, bao gồm tất cả các kênh bán hàng. Bạn có thể sử dụng công cụ Bộ Lọc để tìm đơn hàng cần xử lý như sau:

Sau khi tìm thấy đơn hàng cần xử lý, bạn nhấp vào đơn hàng để xem thông tin chi tiết

Xem thêm thông tin về quản lý đơn hàng

Bước 3: Đóng gói và giao hàng

Ở trang thông tin chi tiết, bạn sẽ thấy những thông tin cần thiết để chuẩn bị gói hàng của mình. Ở phía trên màn hình, bạn nhấp vào nút Chuẩn bị vận chuyển để thông báo đến dịch vụ giao hàng.

Hủy Đơn Hàng

Khi đơn hàng vẫn còn đang trong trạng thái Chờ xác nhận, bạn có thể hủy đơn hàng.

Bước 1: Truy cập trang quản lý đơn hàng

Từ thanh công cụ bên trái, bạn truy cập vào mục Đơn Hàng như hình dưới.

Bước 2: Tìm đơn hàng

Ở màn hình tiếp theo, bạn sẽ thấy danh sách tất cả đơn hàng hiện có trên GoSell, bao gồm tất cả các kênh bán hàng. Bạn có thể sử dụng công cụ Bộ Lọc để tìm đơn hàng cần xử lý như sau:

Sau khi tìm thấy đơn hàng cần xử lý, bạn nhấp vào đơn hàng để vào trang chi tiết đơn hàng

Bước 3: Tiến hành hủy

Ở trang thông tin chi tiết, bạn sẽ thấy những thông tin cần thiết để chuẩn bị gói hàng của mình. Ở phía trên màn hình, bạn nhấp vào nút Hủy đơn hàng để thông báo đến người mua.