1. Home
 2. Hướng dẫn
 3. Kênh Bán Hàng
 4. Bộ sưu tập

Bộ sưu tập

Tổng quan

Bộ sưu tập hỗ trợ cho người bán có thể tạo các nhóm sản phẩm theo loại. Người bán có thể tạo bộ sưu tập với tên chủ động và thêm các sản phẩm vào bộ sưu tập đó theo các tiêu chí định sẵn.

Thông tin có thể tùy chính

 • Người bán tạo, xoá, sửa bộ sưu tập
 • Thêm, xóa sản phẩm trong bộ sưu tập

Yêu cầu

 • Có sẵn các sản phẩm trên Gosell
 • Đã đăng nhập vào Gosell quản trị

Tùy chỉnh bộ sưu tập

Bước 1: Vào danh mục sản phẩm và nhấp vào Bộ sưu tập

 

Từ màn hình quản lý bộ sưu tập sẽ thấy nút Tạo bộ sưu tập

Bước 2 : Click vào Tạo bộ sưu tập

Từ màn hình này bạn có thể nhập thông tin bộ sưu tập (*bắt buộc)

 • Nhập thông tin tên Bộ sư tập ( 3 – 50 ký tự ) *  vd: Bộ sưu tập hè 2019
 • Hình ảnh sẽ đại diện cho Bộ sưu tập này ( 0 -5 hình )
 • Kiểu bộ sưu tập
 • Thủ công : người bán cần thêm sản phẩm vào Bộ Sưu tập này

Bước 3 : Thêm sản phẩm vào Bộ sưu tập

Sau khi nhập các thông tin cho Bộ sưu tập cần nhấp vào Thêm sản phẩm sẽ hiển thị người bán có khả năng tìm kiếm sản phẩm đã tạo cho cửa hàng, hoặc sẽ chọn sản phẩm hiển thị để thêm vào bộ sưu tập.

Bước 3 : Lưu và hoàn tất

Sau khi Thêm sản phẩm và điền đầy đủ thông tin người bán hàng cần nhấp vào Lưu để hoàn tất tạo Bộ sưu tập.