1. Home
  2. Hướng dẫn
  3. Kênh Bán Hàng
  4. Shopee
  5. Lưu Sản Phẩm Từ Shopee Về GoSell

Lưu Sản Phẩm Từ Shopee Về GoSell

Tổng quan

Đối với nhà bán hàng mới bắt đầu sử dụng GoSell, việc khó khăn nhất là phải tạo sản phẩm mới vào trong hệ thống. Với việc kết nối với Shopee, công việc này sẽ rất nhẹ nhàng, và chỉ cần vài thao tác chuột vẫn có thể thực hiện được. Bài viết này sẽ giúp bạn nhập sản phẩm đang bán từ Shopee vào hệ thống GoSell

Yêu cầu:

  • Đã kết nối với Shopee
  • Đã tạo sản phẩm trên Shopee
  • Sản phẩm đã điền đầy đủ thông tin SKU. Xem thêm về SKU tại đây

Hướng dẫn

Bước 1: Truy cập thiết lập kết nối Shopee

Ở thanh công cụ bên trái, bạn truy cập theo đường dẫn sau: Bảng Điều Khiển >> Kênh Bán Hàng >> Shopee >> Tài Khoản

Bước 2: Bắt đầu quá trình đồng bộ

Ở trang Tài Khoản, bạn nhấp chuột vào nút Đồng Bộ như bên dưới để tiến hành quá trình lấy sản phẩm từ Shopee về.

Trong quá trình nhập liệu vào hệ thống GoSell, chúng tôi sẽ tìm những sản phẩm có cùng Seller SKU và gộp lại. Nếu thông tin sản phẩm trên Shopee là đúng nhất, bạn có thể chọn để hệ thống sử dụng thông tin đó để ghi đè lên sản phẩm trùng.

Bước 3: Hoàn tất

Tùy thuộc vào số lượng sản phẩm của bạn trên Shopee mà thời gian hoàn thành quá trình này khác nhau. Sau khi hoàn thành, bạn có thể xem kết quả như hình bên dưới: