1. Home
 2. Hướng dẫn
 3. Kênh Bán Hàng
 4. Tạo Menu/Danh mục

Tạo Menu/Danh mục

Tổng quan

Với tính năng này nhà bán hàng có khả năng tạo hoặc quản lý menu/danh mục hiển thị ngoài trang cửa hàng theo cách mình muốn dựa vào các Bộ sưu tập đã tạo hoặc các Trang hiện có.

Yêu cầu

 1. Có sản phẩm đã được đăng
 2. Đã tạo Bộ sưu tập hoặc Trang

Thông tin có thể tùy chỉnh

 • Tạo menu/danh mục
 • Sắp xếp menu/danh mục
 • Xoá, sửa menu/danh mục hiên tại

Tùy chỉnh Menu/Danh mục

Bước 1 : Vào cửa hàng trực tuyến vào Danh mục

Bước 2 : Từ màn hình Topmenu chọn ký tự cây bút ( chỉnh sửa )

Bước 3 : Từ phần Danh mục bạn có thể click vào thêm danh mục

 • Tên danh mục : Tên danh mục hiển thị bên ngoài
 • Liên kết tới : Người bán hàng cần tạo trước Bộ sưu tập để hiển thị ở đây. Người mua sẽ click vào danh mục và sẽ tới phần Bộ sưu tập được liên kết tới
 • Chon danh mục gốc : Phần này sẽ có 3 cấp tối đa cho cây danh mục

Bước 4 : sau khi hoàn tất các thông tin cần click Lưu để hoàn tất việc tạo Danh mục

Ngoài ra nhà bán hàng có thể :

 • Tuỳ chỉnh và xoá cây danh mục đã có
 • Thay đổi vị trí sắp xếp cây danh mục với các icon mũi tên lên và xuống