1. Home
 2. Hướng dẫn
 3. Kênh Bán Hàng
 4. Tạo Trang

Tạo Trang

Tổng quan

Hỗ trợ người bán tạo trang ngoài việc tạo sản phẩm. Lợi ích của việc tạo trang là muốn bán hàng online hiệu quả Nhà bán hàng không chỉ tập trung vào sản phẩm mà nên tạo các bài viết để bổ sung nhiều hơn thông tin của cửa hàng đến Khách mua hàng nhằm tăng độ tin tưởng của Khách mua hàng vào cửa hàng.

Thông tin có thể tùy chỉnh  

 • Tạo trang  
 • Chỉnh sửa trang
 • Xóa trang

Yêu cầu

 • Đăng nhập vào trang quản trị Gosell
 • Vào Cửa hàng trực tuyến

Tùy chỉnh Trang

Bước 1 : Từ màn hình trang quản trị vào Cửa hàng trực tuyến chọn Trang
Bước 2 : Từ màn hình quản lý Trang, chọn Thêm Trang

Bạn cần nhập thông tin tiêu đề của bài viết và nội dung

 • Tên trang : tên của bài viết
 • URL : Đường dẫn slug có thể chỉnh sửa để tối ưu SEO, ngắn gọn dễ nhớ. Mặc định sẽ được tạo ra theo tên trang
 • Nội dung : Nhà bán hàng có thể nhập các thông tin đa dạng hình ảnh, các kích thước chữ, màu sắc mà các trang soan thảo thường có
Bước 3 : Lưu để hoàn tất công việc

Sau khi tạo trang xong bạn có thể sử dụng Danh mục để hiển thị trang này ra ngoài cửa hàng trực tuyến.

Ngoài các thông tin hướng dẩn trên nhà bán hàng có thể  

 • Xóa trang
 • Sửa trang