Đăng Nhập Tài Khoản Mua Hàng Trên Website/Mobile App


Hướng Dẫn :

Bước 1 : Click vào ô Tìm Kiếm trên cùng của Website, Chọn phần Icon nhỏ bên góc phải.

Bước 2 : Click vào Icon bên dưới, Chọn Đăng Nhập

Bước 3 : Nhập đầy đủ email tài khoản

Bước 4 : Nhập đầy đủ mật khẩu tài khoản

Bước 5 : Click vào Đăng Nhập để hoàn tất