Giới Thiệu Giao Diện Trang Dịch Vụ


  1. Hình ảnh hiển thị

  2. Tên sản phẩm

  3. Nút Đặt Lịch Ngay

  4. Danh Sách Chi Nhánh Áp Dụng

Hướng Dẫn :

1/ Hình ảnh hiển thị : là hình ảnh dịch vụ bạn tải lên để hiện thị được đặc tính trên cửa hàng trực tuyến

2/ Tên sản phẩm : là tên mà bạn đã nhập cho dịch vụ

3/ Nút Đặt Lịch Ngay : khi click vào sẽ đưa khách hàng đến trang chọn thời gian địa điểm chi nhánh đặt chỗ dịch vụ

4/ Danh sách chi nhánh áp dụng : là những địa điểm chủ shop cài đặt hoạt động dịch vụ