Giới Thiệu Giao Diện Trang Sản Phẩm


 

  1. Hình ảnh hiển thị

  2. Tên sản phẩm

  3. Phân loại, số lượng sản phẩm

  4. Nút Mua Ngay

  5. Nút Thêm Vào Giỏ Hàng

Hướng Dẫn :

1/ Hình ảnh hiển thị : là hình ảnh sản phẩm bạn tải lên để hiện thị được đặc tính trên cửa hàng trực tuyến

2/ Tên sản phẩm : là tên mà bạn đã nhập cho sản phẩm

3/ Phân loại, số lượng sản phẩm : là những thuộc tính về kích cỡ, màu sắc, mẫu mã giúp khách hàng có nhiều lựa chọn hơn khi mua và đặt hàng

4/ Nút Mua Ngay : khi click vào sẽ đi thẳng đến trang thanh toán

5/ Nút Thêm Vào Giỏ Hàng : khi click vào sẽ đưa khách hàng đến trang giỏ hàng

để xem những sản phẩm hiện tại đã được thêm vào