Tổng Quan Danh Mục GoSell Wiki


TỔNG QUAN ( 6 )

PHẦN 1 : QUẢN LÝ CỬA HÀNG ONLINE (a)

 

TRANG CHỦ ( 11 )

QUẢN LÝ SẢN PHẨM ( 16 )

QUẢN LÝ DỊCH VỤ ( 12 )

QUẢN LÝ BỘ SƯU TẬP ( 12 )

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM ( N ) ( 4 )

 

PHẦN 2 : CÀI ĐẶT CỬA HÀNG ONLINE (a)

 

TRANG NỘI DUNG ( 3 )

TÊN MIỀN ( 2 )

TẠO DANH MỤC ( 6 )

THIẾT KẾ GIAO DIỆN ( 6 )

CÀI ĐẶT ( 7 )

CÀI ĐẶT VẬN CHUYỂN ( 5 )

CÀI ĐẶT THANH TOÁN ( 2 )

CÀI ĐẶT PHÂN QUYỀN ( 7 )

CÀI ĐẶT NHẮN TIN GOCHAT ( 4 )

 

PHẦN 3 : MARKETING VÀ BÁN HÀNG (a)

KÊNH BÁN HÀNG ( 5 )

KHÁCH HÀNG ( 8 )

PHÂN NHÓM KHÁCH HÀNG ( 8 )

GIẢM GIÁ ( 5 )

TIẾP THỊ ( 11 )

QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG ( 4 )

QUẢN LÝ ĐẶT CHỖ ( 3 )

ỨNG DỤNG DI ĐỘNG ( 5 )

PHÂN TÍCH ( 5 )

QUẢNG CÁO ( 2 )

TÍNH NĂNG MỚI ( 17 )