ƯU NHƯỢC ĐIỂM CỦA CÁC KÊNH BÁN HÀNG ONLINE PHỔ BIẾN