Xây dựng website bán hàng online có thật sự cần thiết ?