Trang chủ » Posts tagged "cập nhật thông tin"

Bắt đầu áp dụng nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân từ ngày 1/7/2023 

Từ ngày 01/07/2023, Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân – số 13/2023/NĐ-CP của Chính phủ chính thức có hiệu lực, với nhiều quy định chặt chẽ về bảo […]

12 Tháng Chín, 2023