CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM

Lầu 6, 19-19/2A Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú Nhuận, Tp.HCM

MST: 0314449727

**************

ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

Cập nhật vào ngày 21 tháng 11 năm 2019

ĐIỀU 1: ĐIỀU KHOẢN VỀ TÀI KHOẢN NGƯỜI SỬ DỤNG

1. Bạn phải lớn hơn 18 tuổi để sử dụng dịch vụ của Gosell.

2. Bạn phải cung cấp đầy đủ tên họ, địa chỉ hiện tại, email chính xác và những thông tin liên quan cần thiết để được hưởng đầy đủ chính sách hỗ trợ người dùng của chúng tôi.

3. Bạn cần biết rằng Gosell sẽ sử dụng email của bạn như là một phương pháp giao tiếp chính giữa hai bên.

4. Bạn có nghĩa vụ phải bảo mật mật khẩu của chính mình. Gosell không cam kết chịu bất kì thiệt hại nào cho người dùng nếu như việc đó đến từ việc bạn không bảo mật được mật khẩu của chính mình.

5. Bạn chịu toàn bộ trách nhiệm về dữ liệu, hình ảnh, báo cáo và các liên kết website (links) mà bạn đưa lên tài khoản Gosell của bạn (gọi tắt là ‘cửa hàng online’ của bạn). Bạn không được đưa bất kỳ virus hay đoạn mã nào ảnh hưởng đến tài khoản Gosell cũng như hệ thống quản lý chung của nhà cung cấp Gosell.

6. Bất kỳ vi phạm nào về điều khoản sử dụng sẽ bị chấm dứt ngay, bao gồm tất cả các dịch vụ mà bạn đang sử dụng của Gosell.

7. Khi bạn đăng ký tài khoản trên Gosell, bạn sẽ được hỗ trợ mở thêm 1 tài khoản bán hàng trên sàn thương mại điện tử Beecow ( nếu bạn chưa có tài khoản bán hàng trên Beecow)

ĐIỀU 2: KÍCH HOẠT TÀI KHOẢN

1. Người đăng ký sử dụng dịch vụ sẽ được xem là người sở hữu tài khoản và chịu tác động của toàn bộ điều khoản sử dụng dịch vụ.

2. Nếu người đăng ký sử dụng dịch vụ của Gosell là nhân viên của bạn, thì nhân viên của bạn chính là người sở hữu tài khoản.

ĐIỀU 3: ĐIỀU KIỆN CHUNG

Bạn cần phải đọc và đồng ý toàn bộ điều khoản dịch vụ sử dụng dưới đây trước khi trở thành người dùng của Gosell.

1. Gosell cung cấp cho bạn gói dịch vụ với thời hạn sử dụng và giá được niêm yết trên Website của chúng tôi, bạn có quyền sử dụng gói dịch vụ này trong thời hạn cho phép. Sau thời gian đăng ký, dịch vụ sẽ bị tạm khóa hoặc ngưng.

2. Bạn không được sử dụng dịch vụ của Gosell cho bất kỳ điều gì phạm pháp. Điều này áp dụng với luật của từng nước nơi bạn kinh doanh cũng như luật của Việt Nam.

3. Bạn không được quyền sao chép hay bán hay sử dụng bản điều khoản này cho các mục đích cá nhân mà không có sự cho phép bằng văn bản của Gosell.

4. Bạn cũng không được sử dụng bất kỳ công cụ marketing nào liên quan đến Search Engine hay các phương pháp mua keyword (như Google Adwords) mà trong đó có chứa hình ảnh bản quyền, logo của Gosell.

5. Mọi câu hỏi về Điều khoản dịch vụ bạn có thể gửi về [email protected]

6. Bạn cần được hiểu là thông tin nội dung trên website của bạn (không bao gồm thông tin thẻ tín dụng) sẽ không được mã hóa bảo mật như thông tin thẻ tín dụng.

7. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn sẽ bị ràng buộc với bản điều khoản sử dụng này và thông tin bảo mật

ĐIỀU 4: QUYỀN LỢI CỦA GOSELL

1. Chúng tôi có quyền sửa chữa điều khoản dịch vụ này với các nội dung phù hợp với từng chiến lược kinh doanh của chúng tôi.

2. Chúng tôi có thể xóa nội dung hoặc bất kỳ tài khoản nào có chứa tính chất bất hợp pháp, xúc phạm, bôi nhọ, đe dọa, khiêu dâm hoặc cố tình xâm phạm sở hữu trí tuệ.

3. Người dùng không được phép:

Vi phạm luật pháp, quyền lợi của bên thứ ba hoặc Chính sách cấm/hạn chế sản phẩm của Gosell; Sử dụng dịch vụ để mạo danh bất kỳ cá nhân/ tổ chức nào, hoặc xuyên tạc cá nhân/ tổ chức; Sửa đổi tiêu đề hoặc chỉnh sửa định dạng để che giấu nguồn gốc của bất kỳ nội dung nào của dịch vụ; Gỡ bỏ bất kỳ thông tin độc quyền nào từ Gosell; Gây ra bất kỳ sửa đổi hoặc tạo ra các sản phẩm phái sinh từ các bản dịch của Dich Vụ mà không được sự cho phép của Gosell; Sử dụng Dịch Vụ cho mục đích lừa đảo. Chỉnh sửa giá của bất kì sản phẩm nào hoặc can thiệp vào danh mục hàng hóa của người dùng khác. Có hành vi phá hoại hệ thống xếp hạng hoặc ghi nhận phản hồi của Gosell; Cố tình đảo ngược, tháo gỡ, hack các công cụ của Gosell (hoặc bất cứ hợp phần nào); phá bỏ hàng rào công nghệ mã hóa, hàng rào an ninh liên quan đến các Dịch Vụ của Gosell hoặc các thông tin được chuyển giao, xử lý, lưu giữ bởi Gosell. Khai thác hoặc thu thập bất kỳ thông tin nào liên quan đến tài khoản Người Dùng; Tải lên, đăng, gửi thư điện tử hoặc công khai bất kỳ nội dung nào không được cho phép dưới bất kỳ luật lệ hoặc quan hệ hợp đồng, ủy thác nào (thông tin nội bộ, thông tin độc quyền cần bảo mật hoặc tiết lộ quan hệ lao động mà không được cho phép); Tải lên, đăng, gửi thư điện tử, chuyển giao hoặc công khai bất kỳ nội dung nào dẫn đến trường hợp vi phạm bằng sáng chế, thương hiệu, bí quyết kinh doanh, bản quyền hoặc bất cứ quyền lợi duy nhất của bất cứ bên nào; Tải lên, đăng, gửi thư điện tử, chuyển giao hoặc công khai bất kỳ quảng cáo không được phép hoặc không hợp pháp nào, các tài liệu quảng cáo, “thư quấy rối”, “thư rác”, “chuỗi ký tự”, hoặc bất kỳ hình thức quảng cáo nào khác; Tải lên, đăng, gửi thư điện tử, chuyển giao hoặc công khai bất cứ tài liệu chứa các vi-rút, trojan hoặc các mã máy tính, các tập tin hoặc các chương trình được thiết kế để gây cản trở, phá hỏng hoặc hạn chế các chức năng của phần cứng/phần mềm máy tính hoặc thiết bị viễn thông. Làm gián đoạn các cuộc hội thoại, đẩy nhanh tốc độ màn hình hơn bình thường để soạn thảo hoặc thực hiện các thao tác gây ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng tham gia giao dịch thực của Người Dùng. Can thiệp, điều khiển hoặc làm gián đoạn dịch vụ, máy chủ, mạng lưới kết nối tới dịch vụ hoặc tới hoạt động sử dụng dịch vụ của người dùng hoặc không tuân thủ các yêu cầu, quy trình, chính sách và luật lệ của mạng lưới liên quan đến Gosell; Có hành vi hoặc tham gia trực tiếp/ gián tiếp phá hủy, vô hiệu hóa, làm quá tải, làm suy yếu Gosell, máy chủ hoặc mạng kết nối với Gosell; Sử dụng Gosell để vi phạm pháp luật, quy chế, chỉ thị, hướng dẫn, chính sách của địa phương, quốc gia, quốc tế (có hoặc chưa có hiệu lực) một cách có chủ ý hoặc vô ý liên quan đến phòng chống rửa tiền hoặc phòng chống khủng bố; Sử dụng Gosell để vi phạm hoặc phá vỡ bất kỳ hình phạt hay lệnh cấm vận nào được quản lý hay thực thi bởi các cơ quan có liên quan. Sử dụng Gosell để xâm hại tới quyền riêng tư của người khác, lén theo dõi hoặc quấy rối Người dùng khác. Xâm phạm các quyền của Gosell, bao gồm quyền sở hữu trí tuệ và danh tiếng gắn liền với nó. Sử dụng Dịch vụ để thu thập hoặc lưu trữ dữ liệu cá nhân của Người dùng khác có liến quan đến các hành vi và hoạt động bị cấm như đề cập bên trên. Liệt kê các hàng hóa, xâm phạm quyền tác giả, nhãn hiệu và các quyền sở hữu trí tuệ khác của các bên thứ ba và sử dụng các dịch vụ trên Gosell theo các cách thức có thể xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba.

4. Xóa bất kỳ tài khoản nào cố ý xâm phạm, xúc phạm dù bằng lời nói hay chữ viết đến khách hàng của Gosell, nhân viên của Gosell, công ty Gosell.

5. Gosell không xem trước hay duyệt bất kỳ nội dung thông tin nào trên website của người dùng, họ phải chịu trách nhiệm về nội dung của mình.

6. Chúng tôi có quyền cung cấp dịch vụ cho đối thủ của bạn hoặc không cam kết sẽ độc quyền cho bất kỳ đối tác nào cho từng phân khúc nào.

7. Trong trường hợp tranh chấp đến quyền sở hữu tài khoản, chúng tôi có toàn quyền để yêu cầu các giấy tờ dùng để chứng thực quyền sở hữu tài khoản của bạn. Tài liệu có thể bao gồm, và không giới hạn ở, những giấy tờ sao chép về giấy phép kinh doanh của bạn, thẻ căn cước, chứng minh nhân dân, v.v…

8. Gosell có quyền quyết định về quyền sở hữu hợp pháp của tài khoản và có thể chuyển quyền này đến người sở hữu hợp lệ. Nếu chúng tôi không thể xác định được quyền sở hữu chính xác, Gosell sẽ đóng băng tài khoản này cho đến khi xác định được kết luận giữa tranh chấp các bên.

ĐIỀU 5: GIỚI HẠN VỀ TRÁCH NHIỆM

1. Bạn phải hiểu rõ và đồng ý rằng Gosell sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào, dù là trực tiếp, gián tiếp hay ngẫu nhiên, đặc biệt các thiệt hại về lợi nhuận, uy tín, quyền sử dụng, dữ liệu hoặc các thiệt hại vô hình khác khi sử dụng dịch vụ.

2. Trong mọi trường hợp, Gosell hoặc nhà cung cấp dịch vụ khác hợp tác với chúng tôi sẽ không phải chịu trách nhiệm về việc thiệt hại về lợi nhuận hoặc những thiệt hại khác do hậu quả phát sinh từ việc kết nối đến trang web của chúng tôi, dịch vụ của chúng tôi hoặc thỏa thuận này. Bạn cũng hiểu rằng những cá nhân liên quan trực tiếp đến chúng tôi như công ty Gosell, đối tác của Gosell, nhân viên Gosell… cũng không phải chịu trách nhiệm về các thiệt hại nào. Nếu bạn sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của đối tác thứ ba, bạn phải chịu theo những cam kết bên họ.

3. Dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi là điều cơ bản nhất chúng tôi cung cấp cho bạn và không phải chịu bất kì điều khoản bảo hành theo luật định nào.

4. Gosell không bảo đảm rằng Dịch vụ chúng tôi cung cấp sẽ không bị gián đoạn, không bảo mật hay không có lỗi.

5. Gosell không bảo đảm rằng các kết quả thu về từ việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi là chính xác và đáng tin cậy.

6. Gosell không bảo đảm chất lượng của bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, thông tin hay bất kỳ sản phẩm nào bạn mua hay sở hữu thông qua dịch vụ của chúng tôi sẽ đạt được điều bạn mong đợi, nếu có bất kỳ lỗi nào phát sinh, chúng tôi sẽ khắc phục trong điều kiện cho phép.

ĐIỀU 6: TỪ BỎ VÀ HOÀN TẤT BẢN CAM KẾT

Nếu Gosell có sai xót hoặc làm không đúng bất kỳ điều khoản nào đã ghi trong bản điều khoản sử dụng này, không có nghĩa là điều đó bị hủy bỏ. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật điều khoản sử dụng theo hướng mang lại lợi ích tốt nhất đến cho cả khách hàng và chúng tôi.

Điều khoản sử dụng này được xem như là sự đồng ý toàn bộ giữa bạn và Gosell và chi phối việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi (không giới hạn ở bất kỳ phiên bản nào của Điều khoản dịch vụ sử dụng này).

ĐIỀU 7: SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ NỘI DUNG CỦA KHÁCH HÀNG

1. Tất cả những trang web, ứng dụng Gosell bạn được cung cấp đều thuộc bản quyền và thuộc sở hữu của nhà cung cấp dịch vụ là chúng tôi, trực thuộc Mediastep Software Inc, có trụ sở tại Vancouver, BC, Canada.

2. Chúng tôi không yêu cầu bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào đối với các tài liệu bạn cung cấp cho Dịch vụ của Gosell. Tất cả các tài liệu bạn đưa lên website của bạn (thông qua Dịch vụ của Gosell) đều là quyền sở hữu của riêng bạn. Bạn có thể xóa bỏ cửa hàng của bạn bất kỳ lúc nào bằng cách xóa bỏ tài khoản của chính mình. Điều này cũng đồng nghĩa với việc bạn xóa toàn bộ nội dung bạn đang lưu trữ tại Dịch vụ của chúng tôi.

2. Bằng việc tải lên nội dung của mình trên cửa hàng của bạn, bạn đã đồng ý:

(a) cho phép các người dùng internet khác xem nội dung website của mình

(b) cho phép Gosell hiển thị và lưu trữ nội dung đấy

(c) Gosell có thể xem các dữ liệu mà bạn đã đưa lên.

3. Bạn giữ quyền sở hữu toàn bộ nội dung trên website của mình khi bạn tải chúng tôi; Tuy nhiên, khi bạn đưa lên đồng nghĩa với việc bạn đồng ý người khác xem. Bạn phải chịu trách nhiệm cho toàn bộ nội dung bạn đưa lên có phù hợp với Pháp luật hay không.

4. Chúng tôi sẽ không tiết lộ bất kì thông tin nào của bạn cho đối tác thứ ba, trừ những trường hợp cần yêu cầu như trong trường hợp tranh chấp quyền sử dụng dịch vụ. Thông tin bảo mật bao gồm bất kỳ tài liệu hay thông tin nào bạn cung cấp cho chúng tôi mà không muốn công chúng biết đến. Thông tin bảo mật không bao gồm các thông tin

(a) đã được công chúng hóa vào thời gian chúng tôi nhận được;

(b) hoặc đã đến từ các domain được công bố rộng rãi sau khi chúng tôi nhận được nhưng mà không đến từ lỗi của chúng tôi;

(c) hoặc thông tin của bạn chúng tôi nhận được từ hơn một người hoặc

(d) chúng tôi bị yêu cầu bởi luật pháp

ĐIỀU 8: ĐĂNG KÍ WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VỚI BỘ CÔNG THƯƠNG

Gosell khuyến cáo khách hàng nên đăng kí website thương mại điện tử đối với tên miền khách hàng đã mua qua Gosell hoặc đang sở hữu với bộ công thương Việt Nam, nếu bạn có hoạt động thương mại điện tử ở Việt Nam.

Gosell KHÔNG hỗ trợ đăng kí cho khách hàng.

ĐIỀU 9: THANH TOÁN

I. Điều khoản thanh toán dành cho Khách hàng sử dụng Gosell ( Người bán trên Gosell)

Chi phí mua gói GoSell được thanh toán trực tiếp qua Thẻ tín dụng, Thẻ ghi nợ, Máy rút tiền tự động (ATM) hoặc dịch vụ internet banking đến “Tài khoản Gosell”.

Đối với chi phí chuyển khoản qua Máy rút tiền tự động (ATM) hoặc dịch vụ internet banking sẽ được tính theo quy định của Ngân hàng và do Khách hàng chịu chi phí.

Sau khi thanh toán, hệ thống sẽ gửi xác nhận thanh toán tới email của bạn (mà bạn cung cấp khi đăng ký). Hệ thống sẽ gửi thông báo tới kỳ trả phí tới email của bạn trước 5 ngày (hoặc hơn). Nếu bạn không trả phí đúng hạn, website của bạn sẽ bị đóng băng. Sau 2 tháng, website của bạn sẽ bị tự động hủy.

Gosell hiện không hỗ trợ hoàn trả phí.

Khách hàng chỉ có thể thay đổi kênh thanh toán trước khi thực hiện thanh toán.

II. Phương thức thanh toán của Gosell cho người bán.

GoSell sẽ tiến hành thanh toán cho đối tác những đơn hàng giao thành công và GoSell nhận được tiền (hay còn gọi là Đơn hàng hoàn thành) trung bình 1 tháng 3 lần vào tài khoản ngân hàng đã đăng ký với GoSell

Lưu ý:

Đơn hàng hoàn thành là đơn hàng:

– Không bị khiếu kiện của người mua

– Tài khoản thanh toán cho đơn hàng hợp lệ, không vi phạm luật pháp Việt Nam Số tiền thanh toán sẽ bằng tổng số tiền đơn hàng phát sinh trong kỳ sao kê, trừ đi các chi phí bên thứ 3 phát sinh (nếu có)

a. Thời gian thanh toán

Lưu ý: Trong trường hợp các thời hạn trên rơi vào các ngày Thứ Bảy, Chủ Nhật và các ngày nghỉ lễ theo quy định của Nhà Nước, chúng tôi sẽ dời sang ngày làm việc tiếp theo. Trong trường hợp bên B cung cấp sai thông tin tài khoản nhận tiền trên hệ thống website, khoản thanh toán này sẽ được cộng dồn vào chu kỳ thanh toán kế tiếp. Trong trường hợp thời hạn của Chu Kỳ Thanh Toán và thời hạn gửi đối soát thay đổi do một vài lý do không mong muốn, chúng tôi sẽ gửi thông báo đến các bạn bằng văn bản trước 30 ngày về những thay đổi

b. Các loại phí

i. Phí giao dịch thẻ qua cổng thanh toán

Lưu ý: Mức phí trên có thể thay đổi theo từng thời kỳ. Khi có sự thay đổi về mức phí, GoSell sẽ thông báo cho khách hàng trước kỳ sao kê.

ii. Phí chuyển khoản: Phát sinh tùy vào bảng phí chuyển khoản của ngân hàng tại thời điểm chuyển tiền.

iii. Phí vận chuyển phía người bán phải trả:

– Khi người mua từ chối nhận hàng từ người bán ngay tại thời điểm nhận hàng do bất kì lý do gì. Phí trả hàng cho mỗi đơn hàng: 5.000 đồng.

– Khi nhân viên giao hàng không giao được hàng cho người mua quá 3 lần. Phí cho mỗi đơn hàng là:

Nội thành: Miễn phí;

Ngoại thành: bằng 40% cước giao hàng.

– Phí giao hàng lại: Trường hợp hàng đã về kho đơn vị giao hàng, người mua muốn giao hàng lại. Phí cho mỗi đơn hàng giao lại là: 11.000 đồng

Lưu ý: Mức phí trên có thể thay đổi theo từng thời kỳ. Khi có sự thay đổi về mức phí, GoSell sẽ thông báo cho khách hàng trước kỳ sao kê.

iv. Phí khác: Phí phạt do hủy đơn hàng, hàng trả lại hàng do hàng hóa không đảm bảo chất lượng hoặc các lỗi khác… Trong tùy trường hợp cụ thể, 2 bên có thể thương lương để giải quyết.
v. Trường hợp đơn hàng bị khiếu nại: Các đơn hàng đang bị khiếu nại sẽ tạm chưa thanh toán cho đến khi có thỏa thuận cuối cùng giữa người bán và người mua. Sau khi có kết quả, nếu đơn hàng được đồng ý thuộc về bên bán, thì đơn hàng đó sẽ được chuyển vào kỳ sao kê kế tiếp gần nhất.

III. Điều khoản thanh toán dành cho Người mua hàng trên Shop của người bán trên Gosell (Người mua hàng)

1.  Gosell hỗ trợ một hoặc nhiều phương thức thanh toán có hiệu lực tại mỗi quốc gia như: Thẻ tín dụng, Thẻ ghi nợ quốc tế. Thanh toán qua thẻ tín dụng/ghi nợ được thực hiện thông qua kênh thanh toán của bên thứ ba và danh sách thẻ được chấp nhận phụ thuộc vào kênh thanh toán mà Người dùng đang sử dụng.

Thanh toán sau khi nhận hàng (COD): Khách hàng có thể trả tiền mặt trực tiếp cho Người vận chuyển sau khi nhận biên nhận mua hàng.

Thanh toán qua cổng thanh toán VNPAY: Khách hàng có thể thanh toán qua Thẻ tín dụng, Thẻ ghi nợ, ATM qua cổng thanh toán VNPAY đến “Tài khoản Gosell”. Chi phí chuyển khoản sẽ được tính theo quy định của VNPay và do Người bán trên Gosell chịu chi phí.

Khách hàng chỉ có thể thay đổi kênh thanh toán trước khi thực hiện thanh toán.

Gosell không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại nào đối với Khách hàng phát sinh từ việc nhập sai thông tin vận chuyển hoặc thông tin thanh toán cho đơn hàng đã đặt. Gosell bảo lưu quyền kiểm tra tính hợp pháp quyền sử dụng phương thức thanh toán của Khách hàng và đình chỉ giao dịch cho đến khi xác nhận được tính hợp pháp hoăc hủy các giao dịch liên quan nếu không thể xác nhận tính hợp pháp này. Lưu ý: Gosell sẽ chịu trách nhiệm với những đơn hàng có sử dụng các dịch vụ hỗ trợ chuyển phát của Gosell. Hiện tại, Gosell chỉ có thể thực hiện thanh toán cho Người bán qua chuyển khoản ngân hàng. Do vậy, Người bán cần cung cấp cho Gosell số tài khoản ngân hàng để nhận thanh toán cho khoản tiền hàng cho sản phẩm đã bán hoặc cho khoản tiền được hoàn lại từ Gosell

3. Nếu bạn không ở Việt Nam, bạn phải chịu những luật và thuế ở khu vực hay đất nước của bạn và luật của Việt Nam cho hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu sang nước khác.

ĐIỀU 10: GIAO NHẬN -VẬN CHUYỂN

I. QUY ĐỊNH VỀ HÀNG HÓA KHÔNG VẬN CHUYỂN  

1. Hàng hoá cấm gửi:
a)  Vũ khí quân dụng, trang thiết bị, kỹ thuật, khí tài, phương tiện chuyên dụng quân sự , công an, quân trang ( bao gồm cả phù hiệu, cấp hiệu, quân hiệu của quân đội, công an,..), quân dụng cho lực lượng vũ trang nhân dân, và các thiết bị, công nghệ chế tạo chúng.
b) Súng săn và đạn súng săn, vũ khí thể thao,công cụ hỗ trợ;
c) Các chất ma túy và chất kích thích thần kinh;
d) Các loại hóa chất, tiền chất bị cấm;
e) Các loại văn hóa phẩm đồi trụy, phản động,mê tín dị đoan hoặc có hại tới giáo dục thẩm mỹ, nhân cách, tài liệu phá hoại trật tự an toàn xã hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
f) Các loại pháo;
g) Đồ chơi nguy hiểm, đồ chơi có hại tới giáo dục nhân cách và sức khỏe của trẻ em hoặc tới an ninh, trật tự, an toàn xã hội (bao gồm cả các chương trình trò chơi điện tử);

h) Thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật cấm hoặc chưa được phép sử dụng tại Việt Nam theo qui đinh tại pháp lệnh thú y, pháp lệnh bảo vệ và kiểm dịch thực vật
i) Thực vật, động vật hoang dã (bao gồm cả vật sống và các bộ phận của chúng đã được chế  biến ( thuộc danh mục các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, hoặc nằm trong danh mục động, thực vật quý hiểm cấm khai thác và sử dụng
j) Thủy sản cấm khai thác, thủy sản có dư lượng chất độc hại vượt quá giới hạn cho phép, thủy sản có độc tố tự nhiên gây nguy hiểm đến tính mạng con người

k) Phân bón không có trong danh mục được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam
l) Giống cây trồng không có trong danh mục được phép sản xuất, kinh doanh, giống cây trồng gây hại đến sản xuất và sức khỏe con người, môi trường, hệ sinh thái

m) Giống vật nuôi không có trong danh mục được phép sản xuất, kinh doanh; giống vật nuôi gây hại cho sức khỏe con người, nguồn gen vật nuôi, môi trường, hệ sinh thái;

n) Khoáng sản đặc biệt, độc hại;
o) Phế liệu nhập khẩu gây ô nhiễm môi trường;

p) Các loại thuốc vắc xin, thuốc chữa bệnh cho con người, sinh phẩm y tế, mỹ phẩm, chế phẩm diệt côn trùng chưa được cấp phép tại Việt Nam
q) Các loại trang thiết bị y tế chưa được phép sử dụng tại Việt Nam;
r) Phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, vi chất dinh dưỡng, thực phẩm chức năng có nguy cơ cao, thực phẩm được bảo quản bằng phương pháp chiếu xạ, thực phẩm có gen đã biến đổi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép

s) Sản phẩm, vật liệu có chứa amiăng thuộc nhóm amfibole;
t) Vật hoặc chất dễ nổ, dễ cháy và hóa chất độc hại hoặc làm mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường
u) Tiền Việt Nam, tiền nước ngoài và các giấy tờ có giá trị như tiền.
v) Các loại kim khí quý (vàng, bạc, bạch kim…), các loại đá quí hay các sản phẩm khác được chế biến từ kim khí, đá quý
w) Thuốc lá điếu, xì gà và các dạng thuốc lá thành phẩm khác nhập lậu;
x) Hàng hóa có chứa chất phóng xạ, thiết bị bức xạ hoặc nguồn phóng xạ;
y) Rượu các loại;
z) Các loại vật phẩm hàng hóa mà nhà nước cấm/hạn chế lưu thông, kinh doanh, xuất nhập khẩu
a) Vật phẩm, ấn phẩm, hàng hóa cấm nhập khẩu;

2. Hàng hoá ngoài phaṃ vi cung cấp dic̣h vụ:  

a) Thuốc thú y, bảo vệ thực vật;
b)Sinh vật sống;
c) Thủy sản;
d) Giống cây trồng – vật nuôi;
e) Khoáng sản;
f) Phế liệu;
g) Phụ gia thực phẩm;
h) Hàng đông lạnh;
i) Đồ ăn, thức uống.
j)Xăng, dầu các loại;
k) Khí đốt các loại (Bao gồm cả hoạt động chiết nạp);
l) Các thuốc dùng cho người;
m) Thực phẩm thuộc Danh mục thực phẩm có nguy cơ cao;

n) Thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật;nguyên liệu sản xuất thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật;
o)Di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia;
p) Phim, băng, đĩa hình (bao gồm cả hoạt động in, sao chép);

q)Nguyên liệu thuốc lá;
r) Các loại hàng hóa khác theo quy định của pháp luật.

II. PHẠM VI GIAO/NHẬN HÀNG VÀ BẢNG GIÁ  

Đối với việc mua hàng hóa:

– Phương thức giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ: thuê công ty giao nhận.
– Thời hạn ước tính việc giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ: nội tỉnh 02 ngày làm việc, ngoại  tỉnh 5-7 ngày làm việc
– Giới hạn địa lý trong việc giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ:có tính phí ship hàng và mức phí và biểu phí của đơn vị vận chuyển bao gồm: Giao hàng nhanh, giao hàng tiết kiệm, VNPOST

1. Phạm vi cung ứng dịch vụ 

Tham khảo:

2. Khu vực nhận hàng:  

Được thể hiện trên Bảng Giá Dịch vụ giao hàng trên của  website của

3. Khu vực giao hàng: 

Giao hàng toàn quốc theo nội dung cung cấp dịch vụ của đơn vị vận chuyển, tham khảo chi tiết dưới đây:

 4. Bảng giá chi tiết: 

Gosell không tính thêm bất kì cước dịch vụ vận chuyển nào ngoài cước vận chuyển của đơn vị cung cấp dịch vụ, tham khảo chi tiết dưới đây:

III. QUY ĐỊNH ĐÓNG GÓI  

Bưu gửi cần được đóng gói theo đúng qui định về đóng gói hàng hóa của các đơn vị giao hàng tại Việt Nam

Đối với hàng hóa dễ vỡ, dễ biến dạng, cần được chèn, lót và ghi chú cụ thể

Đối với hàng hóa ở thể lỏng, cần được đóng chai, bình và gia cố chắc chắn

Tham khảo chi tiết dưới đây:

IV. XỬ LÝ BƯU GỬI  

 1. Trường hợp lỗi thuộc về người bán không đúng yêu cầu người nhận : Nhân viên giao hàng lập biên bản với tư cách là người làm chứng, ví dụ hàng thiếu số lượng sai cách, phẩm chất, chất lượng, bao bì tem niêm phong vẫn còn nguyên vẹn tại thời điểm bàn giao cho người nhận và gửi về cho người bán
 2. Lưu ý : trường hợp này phí giao hàng/chuyển hàng sẽ tính cho người bán. Xem thêm chính sách thanh toán của Gosell
 3.  Trường hợp nhân viên giao hàng không thể liên lạc với người bán để lấy hàng, phía người bán sẽ chịu trách nhiệm về phí giao hàng này (nếu có)

ĐIỀU 11: CHÍNH SÁCH BẢO TRÌ, BẢO HÀNH CHO HÀNG HÓA CỦA NGƯỜI BÁN 

 • Khi tiến hành giao dịch, người mua cần tìm hiểu về chính sách bảo hành hàng hóa của người bán ( nếu có). Đối với trường hợp hàng hóa mà nhà cung cấp không nêu rõ chính sách bảo hành thì người mua cần tìm hiểu thông tin bảo hành do công ty cung cấp cho người bán.
 • Người bán có trách nhiệm nhận bảo hành sản phẩm dịch vụ cho người mua như đã cam kết
 • Người mua luôn giữ giấy bảo hành, hợp đồng thương mại và có quyền đến tận nơi cung cấp sản phẩm để bảo hành hoặc yêu cầu bên bán đến tận nơi kiểm định và tiến hành bảo hành.
 • Người mua có quyền khiếu nại khiếu kiện người bán trong trường hợp người bán từ chối bảo hành sản phẩm khi còn đang trong thời hạn bảo hành bảo trì ghi trên giấy bào hành hoặc hợp đồng thương mại.
 • Gosell khuyến cáo người mua hàng cần kiểm tra các chính sách bảo hành, bảo trì đối với hàng hóa dự định mua. Gosell sẽ không chịu trách nhiệm chính trong việc bảo hành bất kì sản phẩm nào. Gosell chỉ hỗ trợ trong khả năng cho phép để sản phẩm củ người mua được bảo hành theo chế độ của người bán
 • Người bán được khuyến nghị nên dùng dịch vụ bảo hiểm hàng hóa đối với các mặt hàng có giá trị cao, để có thể nhận mức đền bù tối đa khi có phát sinh rủi ro
 • Người bán cần chuẩn bị hồ sơ đi đường ( hóa đơn, phiếu giao hàng,…) để đảm bảo hàng hóa được lưu thông đúng qui định của pháp luật Việt Nam
 1.  Điều kiện bảo hành đối với hàng hóa 
 • Còn thời hạn bảo hành dựa trên tem, phiếu bảo hành hoặc thời gian kích hoạt bảo hành điện tử, sản phẩm bị lỗi kỹ thuật
 • Các trường hợp có thể phát sinh phí bảo hành: 
 • Sản phẩm hết thời hạn bảo hành
 • Sản phẩm bị bể, biến dạng, cháy, nổ, ẩm thấp trong động cơ…do người sử dụng
 • Khi có nhu cầu bảo hành sản phẩm, Người mua trực tiếp liên hệ với trung tâm bảo hành của cửa hàng tại địa phương (nếu có)
 • Trường hợp Người mua ở quá xa trung tâm bảo hành hoặc không thể tới bảo hành trực tiếp , có thể liên hệ trực tiếp với người bán để được hướng dẫn bảo hành cần thiết

ĐIỀU 12: CHÍNH SÁCH HOÀN TIỀN VÀ TRẢ HÀNG

Điều kiện tiếp nhận

Người mua có thể yêu cầu trả hàng/hoàn tiền trong những trường hợp sau:

Chưa nhận hàng:

Đã thanh toán (bằng hình thức online như ATM/thẻ tín dụng) nhưng không nhận được hàng.
Chưa nhận được hàng nhưng trên GoSell hiển thị trạng thái đơn hàng là “giao hàng thành công”.

Đã nhận hàng:

Trong vòng 24 tiếng kể từ thời điểm Người mua nhận được hàng và đơn hàng được vận chuyển bởi các đối tác vận chuyển GoSell hợp tác

Hàng hóa không thuộc danh mục KHÔNG ÁP DỤNG ĐỔI-TRẢ

Hàng hóa chưa sử dụng

Hàng hóa bị các vấn đề sau:

+ Sản phẩm bị lỗi/hư hỏng/móp méo/biến dạng/hạn sử dụng ít hơn 30 ngày ngay tại thời điểm nhận hàng

+ Đơn hàng bị giao nhầm sản phẩm, khác với đơn hàng

+ Sản phẩm khác biệt một cách rõ rệt so với thông tin đăng bán: sai màu sắc, sai kích thước, sai sản phẩm, thiếu sản phẩm

+ Hủy đơn hàng trước khi người bán xác nhận

 • Kênh tiếp nhận yêu cầu trả hàng/hoàn tiền:

Sử dụng email đã đăng ký trong tài khoản sử dụng

Liên hệ bộ phận CSKH của GoSell

Email: [email protected]

Số điện thoại: 02873030800

GoSell và người bán có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ người mua liên quan đến giao dịch tại website của người bán. Khi phát sinh tranh chấp, GoSell đề cao các giải pháp thương lượng và hòa giải giữa các bên. Nếu Người mua khiếu nại Người bán lên cơ quan có thẩm quyền, Người mua phải chủ động cung cấp cho GoSell những thông báo chính thức từ các cơ quan đó trong vòng 24 giờ tính từ khi nhận được hàng. GoSell sẽ tạm hoãn thanh toán cho Người bán để đảm bảo quyền lợi của Người mua.

Trong trường hợp Người mua khiếu nại Người bán tới các cơ quan có thẩm quyền. Người mua cần cung cấp cho GoSell những thông báo chính thức từ các cơ quan này trong 24h kể từ khi nhận được hàng, để yêu cầu tạm hoãn thanh toán cho Người bán. GoSell tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của Người Tiêu Dùng.

 • GoSell được quyền từ chối yêu cầu trả hàng/hoàn tiền trong các trường hợp sau
 • Yêu cầu được gửi tới GoSell sau 24 giờ tính từ thời điểm nhận hàng.
 • Sản phẩm đã qua sử dụng thử, không còn nguyên kiện/nguyên trạng như tại thời điểm nhận hàng.
 • Người bán và Người mua tự thỏa thuận mua bán và giao dịch không thông qua GoSell.
 • Người mua thay đổi ý định mua sản phẩm với lí do chủ quan của Người mua.
 • Những sản phẩm bị cấm hoặc hạn chế đăng bán và vận chuyển theo chính sách vận chuyển của GoSell.
 • Các trường hợp do người mua thay đổi ý định mua hàng.
 • Những sản phẩm cấm/ hạn chế đăng bán, vận chuyển theo các chính sách của GoSell.
 • Các trường hợp khác theo các chính sách liên quan của GoSell.

Các Bước Lưu Ý Khi Xử Lý Yêu Cầu Trả Hàng/Hoàn Tiền

 • Yêu cầu trả hàng/hoàn tiền sẽ được GoSell quyết định căn cứ trên cơ sở bằng chứng hợp lệ, thể hiện được yêu cầu trả hàng/hoàn tiền là hợp lý, đủ cơ sở.
 • Các thông tin này phải được gửi email đến bộ phận chăm sóc khách hàng của GoSell
 • Email người mua dùng phải là email đã đăng ký trong tài khoản GoSell.
 • GoSell sẽ tìm cách liên hệ với người bán qua Email hoặc số điện thoại đã đăng ký trong tài khoản GoSell.
 • Thông tin khiếu nại của người mua sẽ được GoSell gửi đến người bán thông qua Email đã đăng ký.
 • Nếu Người mua cung cấp được bằng chứng hợp lý nhưng Người bán không phản hồi hoặc GoSell tuy đã cố gắng nhưng vẫn không thể liên lạc được với Người bán trong vòng 48 giờ (qua email hoặc số điện thoại đã đăng kývới GoSell), GoSell sẽ hoàn tiền cho Người mua và không chịu trách nhiệm về khả năng Người bán có lấy lại được sản phẩm hay không.
 • Nếu Người mua và Người bán tự chuyển tiền cho nhau (không thông qua kênh mua bán của GoSell) và xảy ra tổn thất, GoSell sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết hay đền bù
 • GoSell có quyền xóa các sản phẩm lỗi, sản phẩm hỏng, sản phẩm không sử dụng được như mô tả hoặc sản phẩm nhận khác sản phẩm đăng bán, mà không cần thông báo cho Người bán sau khi có khiếu nại.
 • Thời hạn cung cấp bằng chứng
 • Người mua cần cung cấp bằng chứng hợp lệ và kết quả thỏa thuận giữa Người mua và người bán (nếu có) cho GoSell trong vòng 24 giờ tính từ thời điểm phát sinh khiếu nại.
 • Trường hợp hai bên đồng thuận về việc trả hàng, không có khiếu nại: Người mua cần gửi cho GoSell bằng chứng đã gửi hàng cho Người bán (phiếu gửi hàng) trong vòng 2 ngày kể từ thời điểm phát sinh yêu cầu trả hàng/hoàn tiền.
 • Trường hợp Người bán không đồng ý với yêu cầu trả hàng/hoàn tiền của Người mua, Người bán cần gửikhiếu nại cho GoSell bằng chứng chứng minh khiếu nại của Người mua không hợp lệ trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm phát sinh yêu cầu trả hàng/hoàn tiền.
 • Yêu cầu bằng chứng
 • Bằng chứng gửi GoSell phải rõ nét, thể hiện rõ phần lỗi của sản phẩm, chứng minh việc người mua có cơ sở hợp lý để yêu cầu hoàn trả hàng.
 • Khuyến cáo: Luôn chụp lại bưu kiện trước khi nhận và sau khi bóc để lưu lại bằng chứng về tình trạng bưu kiện, phục vụ cho quá trình xử lý khiếu nại (nếu cần)
 • Vận chuyển hàng trong trường hợp trả hàng

Hiện tại GoSell chưa hỗ trợ vận chuyển trả hàng. Người mua và người bán cần thỏa thuận và thống nhất về hình thức vận chuyển, cũng như bên sẽ chịu phí vận chuyển trả hàng.

 • Thanh toán các đơn hàng có yêu cầu trả hàng, hoàn tiền
 • GoSell sẽ tạm hoãn thanh toán cho Người bán giá trị sản phẩm có phát sinh yêu cầu trả hàng/hoàn tiền cho tới khi có kết luận cuối cùng.
 • GoSell sẽ thanh toán cho Người bán (hoặc hoàn trả tiền cho Người mua) trong vòng 3 -5 ngày làm việc kể từ ngày có kết luận cuối cùng của GoSell.
 • Số tiền hoàn trả sẽ bằng 100% số tiền người mua đã trả trong đơn hàng, không bao gồm phí vận chuyển (nếu có)
 • Phương Thức Và Thời Gian Hoàn Trả Tiền:

Qua tài khoản ngân hàng đã cung cấp cho GoSell.

Đối với người mua:

 • Sau khi nhận được thông tin xácnhận đã nhận được hàng hoàn trả từ người bán.
 • Thời gian trong vòng 3-5 ngày làm việc sau khi nhận xác nhận

Đối với người bán:

 • Sau khi nhận được xác nhận của nhận hàng từ người mua.
 • Tiền sẽ chuyển vào kỳ thanh toán kế tiếp cho người bán.

Lưu ý: Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh từ giao dịch, thì GoSell sẽ nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên nhất là cho khách hàng.

DANH SÁCH SẢN PHẨM HẠN CHẾ KHÔNG ÁP DỤNG ĐỔI – TRẢ

GoSell không hỗ trợ Đổi – Trả cho các sản phẩm thuộc Danh sách sau đây cho mọi trường hợp

Danh sách Sản phẩm
Công nghệ điện tử Sản phẩm của thương hiệu Apple (iPhone, iPad, iPod) Sản phẩm đã được kích hoạt bảo hành Sản phẩm đã kết nối, lưu trữ
Mẹ & bé Sữa, bột ăn dặm, các loại thực phẩm, thức uống cho mẹ và bé Đồ lót, đồ bơi của bé
Thực phẩm khô Tất cả hàng hóa
Sức khỏe sắc đẹp Hóa mỹ phẩm, mỹ phẩm, nước hoa
Sách, văn phòng phẩm Báo, tạp chí, các ấn phẩm định kỳ
Băng đĩa CD/DVD Các loại sách Các loại bút viết
Thời trang Đồ lót, đồ bơi, đồ ngủ, đồ bộ, trang sức
Sản phẩm khác Sản phẩm khuyến mại, tặng kèm Hàng mua tại các sự kiện Offline Sản phẩm thanh lý Các sản phẩm không chấp nhận đổi trả được quy định tại một số mã sản phẩm đặc thù của nhà cung cấp

ĐIỀU 13: QUY TRÌNH HỖ TRỢ, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

_ GoSell và người bán có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ người mua liên quan đến giao dịch tại GoSell

_ Khi phát sinh tranh chấp, Công ty đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của thành viên vào chất lượng dịch vụ của GoSell và thực hiện theo các bước sau:

 • Bước 1: Thành viên người mua khiếu nại về hàng hóa của người bán qua email: [email protected], Thành viên có thể phản ánh trực tiếp đến đến ban quản trị.
 • Bước 2: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của GoSell sẽ tiếp nhận các khiếu nại của thành viên người mua, tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại thì bên GoSell sẽ có những biện pháp cụ thể hỗ trợ người mua để giải quyết tranh chấp đó.
 • Bước 3: Trong trường nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của GoSell thì ban quản trị sẽ yêu cầu người mua đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật

Người mua gửi khiếu nại tại địa chỉ:

CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 6, 19-19/2A Hồ Văn Huê, Phường 09, Quận Phú Nhuận, Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 7303 0800

Email:        [email protected]

 • Quy định khiếu nại, cảnh báo, tranh chấp.

Tất cả các bài đăng không đủ các điều kiện dưới đây sẽ bị khóa

 • Đối tượng bị phản ánh là thành viên tổ chức phản động, chống phá nhà nước
 • Sự việc phải liên quan đến bài viêt của thành viên nói trên và phải có bằng chứng cụ thể
 • Có ngôn từ xúc phạm, chửi tục, hăm dọa.
 • Khi khiếu nại phải đưa ra bằng chứng cụ thể, rõ ràng, đồng thời phải có:

+ Tài khoản của người khiếu nại

+ Link dẫn chứng liên quan

GoSell tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người mua (người tiêu dùng). Vì vậy, đề nghị các thành viên đăng tin rao vặt sản phẩm, dịch vụ trên sàn cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin liên quan đến sản phẩm, dịch vụ. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận trong kinh doanh đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Các bên bao gồm người bán, người mua sẽ phải có vai trò trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết vấn đề. Đối với người bán hàng cần có trách nhiệm cung cấp văn bản giấy tờ chứng thực thông tin liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫn cho khách hàng. Đối với GoSell sẽ có trách cung cấp những thông tin liên quan đến người mua và người bán nếu được người mua hoặc người bán (liên quan đến tranh chấp đó) yêu cầu.

Sau khi người bán, người mua đã giải quyết xong tranh chấp phải có trách nhiệm báo lại cho bán quản trị GoSell. Trong trường hợp giao dịch phát sinh mâu thuẫn mà lỗi thuộc về người bán: GoSell sẽ có biện pháp cảnh cáo, khóa tài khoản hoặc chuyển cho cơ quan pháp luật có thẩm quyền tùy theo mức độ của sai phạm. GoSell sẽ chấm dứt và gỡ bỏ toàn bộ tin bài về sản phẩm, dịch vụ của người bán đó trên GoSell đồng thời yêu cầu người bán bồi hoàn cho khách hàng thỏa đáng trên cơ sở thỏa thuận với khách hàng.

Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh từ giao dịch giữa 2 bên người mua, người bán, thì một trong 2 bên người mua và người bán sẽ có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên nhất là cho khách hàng.

Quy trình cơ chế hỗ trợ tiếp nhận, giải quyết khiếu nại của khách hàng về chất lượng hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại hoặc hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại

   Khi khách hàng muốn khiếu nại về chất lượng hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại trên GoSell và thực hiện theo các bước sau:

 • Bước 1: Thành viên người mua khiếu nại về hàng hóa của người bán qua email: [email protected], Thành viên có thể phản ánh trực tiếp đến đến ban quản trị.
 • Bước 2: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của GoSell sẽ tiếp nhận các khiếu nại của thành viên người mua, tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại thì bên GoSell sẽ có những biện pháp cụ thể hộ trợ người mua để giải quyết tranh chấp đó.
 • Bước 3: Trong trường nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của GoSell thì ban quản trị sẽ yêu cầu người mua đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật

Công ty sẽ yêu cầu người mua và người cung cấp dịch vụ hàng hóa đưa ra những bằng chứng về vụ việc. Công ty chịu trách nhiệm bồi thường cho khách hàng nếu phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ do mình phát hành bị đối tác từ chối trái với các điều kiện đã công bố trên website hoặc trên chính phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ đó. Sau đó, Công ty sẽ tiến hàng làm việc với nhà cung cấp về việc vi phạm nói trên.

Công ty sẽ hỗ trợ cơ quan nhà nước trong việc cung cấp thông tin về người cung cấp khi được yêu cầu trong trường hợp vụ việc được đưa ra xử lý theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 14: HỦY DỊCH VỤ

1. Bạn có thể hủy tài khoản của mình bất kỳ lúc nào bằng việc email cho chúng tôi đến email [email protected] và sau đó chúng tôi sẽ gửi bạn các hướng dẫn chi tiết.

2. Một khi lệnh hủy được xác nhận, tất cả nội dung trên website của bạn sẽ bị xóa ngay lập tức.

3. Nếu bạn hủy Dịch vụ vào khoảng giữa của chu kỳ thanh toán của bạn, bạn sẽ nhận được thông tin thông báo thanh toán đầy đủ qua email. Những chi phí dư hiện tại chúng tôi không hoàn trả.

4. Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc hủy bỏ Dịch vụ của Gosell dù bất kỳ lý do gì mà không cần phải thông báo.

ĐIỀU 15: SỬA ĐỔI DỊCH VỤ VÀ GIÁ CẢ

1. Chi phí cho việc sử dụng Gosell nếu có thay đổi sẽ được thông báo trước 30 ngày.

2. Gosell có toàn quyền để thay đổi hoặc dừng dịch vụ.

3. Gosell không chịu trách nhiệm về bạn hoặc bất kỳ đối tác thứ ba nào khi họ thay đổi về giá cả hay ngưng dịch vụ của chính họ.

ĐIỀU 16: CÔNG CỤ TÙY CHỌN

1. Gosell có thể cung cấp cho bạn quyền sử dụng các công cụ của đối tác thứ ba khác mà Gosell đã kết nối với họ.

2. Bạn phải hiểu và đồng ý rằng Gosell cung cấp quyền sử dụng những công ty này mà không phải bảo đảm bất kỳ điều gì, hay phải đại diện cho đối tác đó. Gosell không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến đối tác thứ ba.

3. Bất kỳ hành động nào của bạn đến công cụ của đối tác thứ ba sẽ do bạn chịu hoàn toàn trách nhiệm.

4. Chúng tôi khuyên các bạn rằng hãy tìm hiểu thật kỹ và lắng nghe các lời khuyên từ những người sử dụng trước để nắm chắc hơn khi sử dụng dịch vụ của đối tác thứ ba.

ĐIỀU 17: CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

1. Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Gosell bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ người dùng. Đây là các thông tin mà Gosell cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để Gosell liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Nền tảng quản lý bán hàng đa kênh Gosell về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Nền tảng quản lý bán hàng đa kênh Gosell sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:
– Cung cấp các dịch vụ đến Thành viên;

– Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và Nền tảng quản lý bán hàng đa kênh Gosell;

– Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo Thành viên;

– Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.

– Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Gosell.

– Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Nền tảng quản lý bán hàng đa kênh Gosell có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.
3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Gosell.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Công ty TNHH Mediastep Software Việt Nam

Trụ sở chính: Tầng 6, 19-19/2A Hồ Văn Huê, Phường 09, Quận Phú Nhuận, Thành Phố Hồ Chí Minh
Email:  [email protected]
5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Gosell thực hiện việc này.

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Sàn giao dịch thương mại điện tử Gosell. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Gosell sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Email:[email protected]

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân của thành viên trên Gosell được Gosell cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Gosell. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân, Gosell sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của Gosell.

Ban quản lý Gosell yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán …, và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý Gosell không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.