Hotline: 02873030800 - Email: [email protected]
    GoSELL đa ngôn ngữ
Phân tích doanh số bán hàng

Phân tích doanh số bán hàng

Giúp nhà bán hàng theo dõi chính xác doanh số theo thời gian tùy chỉnh với các bộ lọc quan trọng

Phân tích doanh số bán hàng

Thống kê toàn bộ chi phí

Thống kê các loại chi phí khác nhau để hỗ trợ cho việc kiểm toán, tính lợi nhuận, tính các khoản khấu hao

Phân tích doanh số bán hàng

Báo cáo bán hàng toàn diện

Theo dõi và nắm rõ hiệu suất bán với các tính năng cáo báo cần thiết

Phân tích doanh số bán hàng

Dự báo xu hướng mua hàng

Tổng hợp các dữ liệu bán hàng để đưa ra những xu hướng mua sắm dựa trên số lượng hàng hóa đã bán ra. Tăng tối đa hiệu quả kinh doanh, chiến dịch marketing phù hợp

Phân tích bán hàng chính xác hiệu quả

Báo cáo kinh doanh theo thời gian: ngày, tuần, tháng

Phân tích doanh thu theo kênh

Chọn và phân tích doanh số theo các kênh bán hàng hiện hữu giúp chủ cửa hàng nắm được tình hình bán hàng và cả thiện tình hình kinh doanh hiệu quả hơn.

Phân tích doanh thu theo chi nhánh

Nắm rõ tình hình bán hàng theo từng chi nhánh, phân loại chi nhánh bán hàng hiệu quả, chi nhánh bán hàng chưa hiệu quả để có kế hoạch phân bổ sản phẩm, thay đổi cơ cấu bán hàng phù hợp

Phân tích doanh thu theo nền tảng bán hàng

Tùy chọn và đo lường doanh thu theo từng nền tảng riêng biệt (website, app) để phát triển chiến lược phân bổ nội dung trên từng nền tảng giúp bán hàng tốt hơn

Báo cáo dữ liệu bán hàng

Báo cáo trạng thái đơn hàng: đã giao, đã hủy, đang xử lý,...
Cập nhật và báo cáo xu hướng đơn hàng (dựa trên doanh thu) theo biểu đồ trực quan
Báo cáo top 100 sản phẩm bán chạy theo biểu đồ tròn
Báo cáo hiệu suất top 100 nhân viên có doanh số bán hàng cao nhất
Báo cáo kinh doanh theo thời gian: ngày, tuần, tháng

Các khách hàng đã sử dụng sản phẩm của GoSELL

Xây dựng thương hiệu website và ứng dụng điện thoại

của riêng bạn chỉ với 10 phút.

Xây dựng thương hiệu website và ứng dụng điện thoại của riêng bạn chỉ với 10 phút.