THÔNG TIN THANH TOÁN

Maritime Bank

CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM

- Số tài khoản: 04201015009138
- Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - CN Đô Thành
- Nội dung thanh toán được qui định như sau: TEN KHACH HANG_SĐT_GOI GOSELL
Ví dụ: NGUYEN THI NGOC_02873030800_2 NAM NANG CAO

Vietcombank

CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM

- Số tài khoản: 0331000480530
- Ngân hàng Vietcombank - CN Sài Gòn - PGD Nguyễn Văn Trỗi.
- Nội dung thanh toán được qui định như sau: TEN KHACH HANG_SĐT_GOI GOSELL
Ví dụ: NGUYEN THI NGOC_02873030800_2 NAM NANG CAO

Sacombank

CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM

- Số tài khoản: 060153849601
- Ngân hàng Sacombank - CN Trung Tâm - PGD Phổ Quang
- Nội dung thanh toán được qui định như sau: TEN KHACH HANG_SĐT_GOI GOSELL
Ví dụ: NGUYEN THI NGOC_02873030800_2 NAM NANG CAO