GoSELL - Thông tin thanh toán

Hotline: 02873030800 - Email: [email protected]
    GoSELL đa ngôn ngữ
Maritime bank

CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM

Số tài khoản VND: 04201015009138
Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – CN Đô Thành
Nội dung thanh toán được qui định như sau: TEN KHACH HANG_SĐT_GOI GOSELL
Ví dụ: NGUYEN THI NGOC_02873030800_2 NAM NANG CAO

Vietcombank

CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM

Số tài khoản VND: 0331000480530
Ngân hàng Vietcombank – CN Sài Gòn – PGD Nguyễn Văn Trỗi.
Nội dung thanh toán được qui định như sau: TEN KHACH HANG_SĐT_GOI GOSELL
Ví dụ: NGUYEN THI NGOC_02873030800_2 NAM NANG CAO

Sacombank

CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM

Số tài khoản VND: 060153849601
Ngân hàng Sacombank – CN Trung Tâm – PDG Phổ Quang
Nội dung thanh toán được qui định như sau: TEN KHACH HANG_SĐT_GOI GOSELL
Ví dụ: NGUYEN THI NGOC_02873030800_2 NAM NANG CAO