Maritime bank

CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM

Số tài khoản VND: 04201015009138

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – CN Đô Thành

Nội dung thanh toán được qui định như sau: TEN KHACH HANG_SĐT_GOI GOSELL

Ví dụ: NGUYEN THI NGOC_02873030800_2 NAM NANG CAO


Vietcombank

CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM

Số tài khoản VND: 0331000480530

Ngân hàng Vietcombank – CN Sài Gòn – PGD Nguyễn Văn Trỗi.

Nội dung thanh toán được qui định như sau: TEN KHACH HANG_SĐT_GOI GOSELL

Ví dụ: NGUYEN THI NGOC_02873030800_2 NAM NANG CAO


Sacombank

CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM

Số tài khoản VND: 060153849601

Ngân hàng Sacombank – CN Trung Tâm – PDG Phổ Quang

Nội dung thanh toán được qui định như sau: TEN KHACH HANG_SĐT_GOI GOSELL

Ví dụ: NGUYEN THI NGOC_02873030800_2 NAM NANG CAO