Vận chuyển

Với Gosell, bạn có thể chọn các hình thức giao hàng như GHN, GHTK, VNpost hoặc tự giao hàng theo cách riêng của bạn.

Sản phẩm của bạn được vận chuyển bởi dịch vụ giao hàng tốt nhất

Gosell đã liên kết với các đơn vị giao hàng tốt nhất tại Việt Nam bao gồm GHN, GHTK và VNPost. Khách hàng của bạn có thể chọn dịch vụ giao hàng mà họ muốn, đơn vị giao hàng này sẽ đến lấy hàng từ bạn và giao cho khách một cách nhanh chóng nhất

  • Giao hàng toàn quốc với GHN
  • Giao hàng toàn quốc với GHTK
  • Giao hàng toàn quốc với VNPos
  • Hỗ trợ thu tiền mặt với tất cả các đối tác giao hàng

Chọn hình thức giao hàng

Bạn muốn tự giao hàng hay hợp tác với các đơn vị giao hàng khác? Không vấn đề gì. Gosell giúp bạn tùy chọn hình thức giao hàng để bạn có thể chủ động trong việc lựa chọn dịch vụ giao hàng tốt nhất cho khách hàng của mình

  • Cung cấp phương thức vận chuyển theo cách bạn muốn