Quản lý dịch vụ

Bật/Tắt (Hiển Thị hoặc Ẩn) Dịch Vụ

Nếu chủ shop, người bán muốn hiển thị hoặc ẩn những hoạt động dịch vụ tại shop trên cửa hàng trực tuyến, ứng dụng di động để sau đó có thể cập nhật lại sau mà không cần phải xóa, có thể thực hiện tính năng bật/ tắt dịch vụ

Hướng dẫn:

Bước 1: Đăng nhập vào Trang Quản Trị – Dashboard.

Bước 2: Click vào mục Dịch vụ, Chọn Tất Cả Dịch Vụ.

Bước 3: Click vào dịch vụ muốn ẩn, sau đó nhấn vào nút ” Đang bán”.

Cách hiển thị hoặc ẩn dịch vụ khỏi danh sách quản lý

Bước 4: Click vào nút ngừng bán để ẩn dịch vụ.

Khi Click vào nút ngừng bán, trạng thái hoạt động sẽ chuyển sang “Đã ngừng bán”, sản phẩm sẽ không còn hiển thị trên ứng dụng di động, sàn thương mại điện tử, cửa hàng trực tuyến, Website.

Cách hiển thị hoặc ẩn dịch vụ khỏi danh sách quản lý

Nếu người bán muốn hiển thị lại thì click vào nút “Bán ngay“, sản phẩm sẽ hiển thị trên ứng dụng di động, sàn thương mại điện tử, cửa hàng trực tuyến, Website.

Bước 5: Click vào Lưu để cập nhật thành công.

Nếu bạn muốn xóa luôn dịch vụ ra khỏi danh sách quản lý, tham khảo: Xóa Dịch Vụ