Quản lý khách hàng

Chia Nhỏ Tệp Khách Hàng Để Gửi Thông Báo Ứng Dụng Di Động và Email


Bạn muốn thông báo chương trình ưu đãi mới, bộ sưu tập sản phẩm shop vừa nhập về. Hay những nội dung thông tin hữu ích từ sản phẩm, dịch vụ của shop đến tệp danh sách những khách hàng của bạn? Bộ công cụ Tạo chiến dịch đã được tích hợp sẵn trong Trang Quản Trị – Dashboard của người bán. Hãy chia nhỏ tệp khách hàng để các chiến dịch được hiệu quả hơn.

Hướng dẫn:

Bước 1: Đăng nhập vào Trang Quản Trị – Dashboard (Link: https://admin.gosell.vn/home )

Bước 2: Click vào mục Tiếp thị, Chọn Thông Báo

Bước 3: Click vào ô Khám phá

Bước 4: Click vào Tạo chiến dịch, chọn Thông báo ứng dụng

Bước 5: Nhập tên chiến dịch thông báo để lưu lại

Bước 6: Thêm nhóm khách hàng đã phân loại trước đây

Click vào Thêm nhóm khách hàng, chọn một hay nhiều nhóm trong danh sách nhóm khách hàng, click OK để hoàn tất bước chọn nhóm khách hàng để gửi thông báo

Bước 7: Nhập tiêu đề thông báo bạn muốn hiển thị trên ứng dụng di động của khách hàng vào ô Tiêu đề

Bước 8: Nhập nội dung bạn muốn gửi thông báo vào ô Nội dung

Bước 9: Có thể tải lên hình ảnh hiển thị kèm nội dung thông báo ( không bắt buộc )

Bước 10: Click vào phần Liên kết đến để chọn mục Dẫn tới khi khách click vào thông báo

Liên kết đến Trang: Sau khi khách hàng click vào thông báo sẽ dẫn đến trang bài viết giới thiệu nội dung

Liên kết đến Bộ sưu tập: Sau khi khách hàng click vào thông báo sẽ dẫn đến danh sách những sản phẩm trong bộ sưu tập

Liên kết đến Sản phẩm: Sau khi khách hàng click vào thông báo sẽ dẫn đến sản phẩm bạn muốn khách hàng xem

Liên kết đến Dịch vụ: Sau khi khách hàng click vào thông báo sẽ dẫn đến dịch vụ bạn muốn khách hàng xem

 

GoSELL hi vọng đã cung cấp thông tin bổ ích đến khách hàng.

Xem thêm:

Phân Loại Khách Hàng Theo Tổng Số Đơn Hàng