Chỉnh Sửa/Cập Nhật Phân Quyền/Cấp Độ Nhân Viên


Khi nhân sự chuyển bộ phận hoặc chuyển nhiệm vụ trong một tổ chức và bạn muốn cập nhật chức năng của nhân viên trong Trang Quản Trị – Dashboard của nhân sự giúp bạn hỗ trợ tốt hơn trong các bộ phân khác, hãy xem kỹ bài viết nội dung hướng dẫn sau

Hướng dẫn:

Bước 1: Đăng nhập vào Trang Quản Trị – Dashboard ( Link : https://admin.gosell.vn/home )

Bước 2: Click vào mục Cài Đặt, Chọn phần Quản Lý Nhân Viên

Bước 3: Chọn Nhân Viên bạn muốn chỉnh sửa, cập nhật tính năng, thay đổi thông tin

Bước 4: Click vào icon Chỉnh Sửa phần Tác Vụ

Bước 5: Cập nhật, chỉnh sửa, thay đổi thông tin phân quyền

Bước 6: Click hoàn tất để hoàn tất cập nhật thông tin phân quyền

 

Vậy là GoSELL đã cung cấp đến bạn tính năng nhân viên.

Xem thêm:

Kết Nối Gian Hàng Trên Shopee

Kết Nối Gian Hàng Trên Lazada