Quản lý dịch vụ

Đặt Giá Dịch Vụ

Khi người bán, chủ shop muốn khách hàng biết về giá dịch vụ để thanh toán trực tuyến trên cửa hàng thông qua ứng dụng di động, website thì phải sử dụng tính năng đặt giá dịch vụ của GoSELL. Hoặc bạn có thể cần phải cập nhật khi giá dịch vụ có sự thay đổi.

Hướng dẫn:

Bước 1: Đăng nhập vào Trang Quản Trị – Dashboard

Bước 2:  Click vào mục Dịch vụ, Chọn Tất Cả Dịch Vụ

Bước 3: Click vào dịch vụ muốn cập nhật, thiết lập giá trong danh sách dịch vụ ở phần Quản lý dịch vụ

Bước 4: Chọn phần Thông tin dịch vụ, Click vào ô Giá để nhập

Cách đặt giá cho dịch vụ

Bước 5: Nhập giá dịch vụ

Là giá của chủ shop sẽ thu tiền khách hàng và khách hàng sẽ thanh toán chuyển tiền thẳng vào tài khoản cho chủ shop

Ví dụ: Nếu dịch vụ của bạn trị giá 500.000đ thì nhập 500 000

Cách đặt giá cho dịch vụ

Bước 6: Click vào Lưu để cập nhật giá dịch vụ thành công

Bước tiếp theo: