Hướng dẫn chia đầu số tổng đài cho nhân viên telesales

Điều kiện: 

  • Đã kích hoạt thành công tính năng Tổng Đài trên Trang Quản Trị GoSELL.

  • Nhân viên được phân công phụ trách chăm sóc phải có tài khoản

  • Tài khoản nhân viên phụ trách phải được kích hoạt thành công

Bước 1: Vào Trang Quản Trị, Click vào Cài đặt trên thanh menu bên trái.

Bước 2: Click vào Quản lý nhân viên

Bước 3: Chọn phần Nhân viên chịu trách nhiệm và chọn đầu số cần phân bổ cho nhân viên