Hướng dẫn tạo thêm tài khoản nhân viên telesales


Bước 1: Đăng Nhập vào Trang Quản Trị GoSELL

Bước 2: Click Cài Đặt, Chọn Quản Lý Nhân Viên

Bước 3: Chọn nút Thêm Nhân Viên

Bước 4: Nhập họ tên, email để tạo tài khoản nhân viên

Bước 5: Click nút Hoàn Tất

Khi tài khoản được tạo hoàn tất, nhân viên sẽ nhận được email thông tin tài khoản vừa được kích hoạt, nhân viên cần đăng nhập theo thông tin hướng dẫn trong email.