Kích Hoạt Lại Tài Khoản Cho Nhân Viên

Khi nhân sự quay trở lại hoạt động trong cửa hàng và shop của bạn và bạn muốn kích hoạt lại tài khoản bạn đã vô hiệu hóa lúc trước, bài viết này sẽ chia sẻ cách giúp bạn nhanh chóng kích hoạt trong một vài bước

Hướng dẫn:

Bước 1: Đăng nhập vào Trang Quản Trị – Dashboard ( Link : https://admin.gosell.vn/home )

Bước 2: Click vào mục Cài Đặt, Chọn phần Quản Lý Nhân Viên

Kích Hoạt Lại Tài Khoản Cho Nhân Viên

Bước 3: Chọn Nhân Viên bạn muốn kích hoạt tài khoản. Click vào icon để kích hoạt tài khoản ở cột Trạng Thái để hoàn tất cập nhật Trạng Thái

Kích Hoạt Lại Tài Khoản Cho Nhân ViênKích Hoạt Lại Tài Khoản Cho Nhân Viên

Tham Khảo: Vô Hiệu Hóa Tài Khoản GoCALL Của Nhân Viên