Kích Hoạt Tài Khoản Cho Nhân Viên


Hướng dẫn:

Bước 1: Đăng nhập vào Trang Quản Trị – Dashboard (Link: https://admin.gosell.vn/home)

Bước 2: Click vào mục Cài Đặt, Chọn phần Quản Lý Nhân Viên

Bước 3: Chọn Nhân Viên bạn muốn kích hoạt tài khoản

Bước 4: Click vào icon để ở cột Trạng Thái để hoàn tất cập nhật Trạng Thái

 

Vậy là GoSELL đã cung cấp đến bạn chúc bạn thành công.

Xem thêm:

Thêm Thông Tin Tài Khoản Ngân Hàng Shop

Tạo Trang Liên Hệ Dành Cho Shop Bán Sản Phẩm và Dịch Vụ