Quản lý khách hàng

Hướng Dẫn Nhập Danh Sách Thông Tin Khách Hàng


Bạn muốn tổng hợp danh sách thông tin khách hàng từ nhiều nguồn bán hàng, nhiều kênh tiếp cận khác nhau về một nơi để thuận tiện cho việc quản trị, phân loại để có kế hoạch chăm sóc, email marketing phù hợp. Tính năng nhập danh sách khách hàng sẽ giúp chủ shop nhập file có sẵn lên Trang Quản Trị.

Các bước thực hiện để tạo danh sách khách hàng mới

Bước 1: Đăng nhập vào Trang Quản Trị – Dashboard (Link: https://admin.gosell.vn/home )

Giao diện đăng nhập của GoSELL
Giao diện đăng nhập của GoSELL

Bước 2: Click vào mục Khách hàng (menu nằm bên góc trái màn hình)

Trong trình quản lý chọn mục khách hàng
Trong trình quản lý chọn mục khách hàng

 

Bước 3: Click vào nút Nhập ở phần Quản lý Khách Hàng

GoSELL

Bước 4: Nhấn vào khung “Kéo và thả ở đây, hoặc bấm để chọn tệp” để tải lên danh sách khách hàng bạn có sẵn trên máy tính. Nhập danh sách khách hàng theo định dạng file mẫu có sẵn, kích thước file nhỏ hơn 2MB.Click vào để tải tệp tin về.

Nếu bạn có nhiều chi nhánh thì stick chọn chi nhánh sẽ tải danh sách khách hàng cho chi nhánh đó. Trường hợp bạn không có tệp danh sách khách hàng thì bấm vào ” Tải xuống mẫu xlsx” để tải file xuống và điền danh sách khách hàng, sau đó nhập ngược lại vào GoSELL.

thông tin khách hàng

Bước 5: Click vào Nhập để tải tệp tin khách hàng mới lên hệ thống.

thông tin khách hàng

Lưu ý: Bạn có thể nhập hoặc xuất file danh sách tùy ý thông tin khách hàng

Bước 6: Tệp tin được tải lên hoàn tất sẽ cho bạn thông báo

Nếu thông tin khách bị trùng thì thông tin sẽ không được nhập vào hệ thống

Ví dụ : “0/37” khách hàng đã được tạo thành công trong cơ sở dữ liệu cửa hàng của bạn.

0: là số khách hàng được tải lên nhưng bị trùng và không nhập lên được hệ thống

37: là tổng số danh sách thông tin trong file tệp tin khách hàng

Bạn có thể xem lại thông tin khách hàng để kiểm tra và up lại file mới lên hệ thông

Hệ thống sẽ báo lỗi nếu thông tin bị trùng lặp
Hệ thống sẽ báo lỗi nếu thông tin bị trùng lặp