Quản lý khách hàng

Phân Loại Khách Hàng Theo Ngày Đăng Ký

Ở phần này người bán có thể phân loại những khách hàng đã đăng ký trên hệ thống theo từng ngày ra thành từng nhóm để dễ dàng quản lý.

Hướng dẫn:

Bước 1: Đăng nhập vào Trang Quản Trị – Dashboard (Link: https://admin.gosell.vn/home)

Bước 2: Click vào mục Khách hàng, Chọn Phân nhóm.

Nếu bạn đã tạo nhóm khách hàng trước đây rồi thì hãy Click vào biểu tượngđể vào phần thông tin khách hàng.

Bước 3:

Nếu bạn chưa có phân nhóm khách hàng nào thì nhấn vào Tạo Nhóm Khách Hàng để tạo nhóm mới cho khách hàng

ô Thông tin khách hàng, (chọn Thông tin khách hàng)

Bước 4: Click vào cột kế bên, chọn Ngày đăng ký

Ở tính năng này người bán, chủ shop sẽ tìm ra được danh sách một nhóm khách hàng theo ngày đăng ký

Khi phân loại danh sách khách hàng theo điều kiện này chúng ta có 3 trường hợp :

Trường hợp 1: Ngày đăng ký trong ngày + Ngày – tháng – năm

Trường hợp 2: Ngày đăng ký trước ngày + Ngày – tháng – năm

Trường hợp 3: Ngày đăng ký sau ngày + Ngày – tháng – năm

Ví dụ: Vào ngày 12/12 dịp Black Friday, nếu bất cứ khách hàng nào đến cửa hàng của bạn và tạo tài khoản thành viên thân thiết trong ngày hôm đó, bạn có thể tạo nhóm khách hàng như sau :

  • Thông tin khách hàng + Ngày đăng ký + Trong ngày + Ngày-tháng-năm

Ở đây chúng ta thấy khách hàng phải thỏa :

Lựa chọn 1: Tất cả điều kiện ( Có nghĩa là khách hàng phải thỏa tất cả các điều kiện trong những điều kiện chủ shop thiết lập )

Lựa chọn 2: Một trong các điều kiện ( Có nghĩa là chỉ cần khách hàng thỏa một trong những điều kiện chủ shop thiết lập )

Bước 5: Đặt tên cho nhóm khách hàng (điền thông tin vào Tên Nhóm Khách Hàng)

Theo ví dụ như trên bạn có thể đặt tên cho nhóm khách hàng là “Khach hang 1212” để dễ nhớ và chăm sóc lại những khách hàng đã mua hàng trong ngày hôm đó

Bước 6: Tùy chỉnh. Bạn có 3 lựa chọn

  • Ngày đăng ký + trước ngày + ngày-tháng-năm

  • Ngày đăng ký + trong ngày + ngày-tháng-năm

  • Ngày đăng ký + sau ngày + ngày-tháng-năm

Bước 7: Click vào Lưu để cập nhật, thay đổi nhóm khách hàng thành công

Bước 8: Xem lại nhóm khách hàng vừa tạo ở phần Phân nhóm khách hàng

Tham Khảo:

Phân Loại Khách Hàng Theo Tổng Số Đơn Hàng

Phân Loại Khách Hàng Theo Đơn Hàng Đã Được Giao Hàng Tận Nơi Thành Công