Phân tích báo cáo

Phân Tich Báo Cáo Đặt Chỗ


Ở phần này người bán, chủ shop có thể xem được phân tích báo cáo hoạt động kinh doanh các dịch vụ đặt lịch hẹn theo thời gian : vào cuối ngày, hôm qua, tuần này, tuần trước, tháng này, tháng trước, tất cả

Hướng dẫn:

Bước 1: Đăng nhập vào Trang Quản Trị – Dashboard ( Link : https://admin.gosell.vn/home )

Bước 2: Click vào mục Phân tích, chọn Đặt chỗ

Giao diện hiển thị phân tích đặt chỗ sẽ hiện ra biểu đồ báo cáo doanh thu theo thời gian

Tất cả dịch vụ: Là tổng số lượng dịch vụ bạn đã tạo, nhập lên cửa hàng trực tuyến trên nền tảng Gosell

Dịch vụ đã hoàn thành: Là tổng số lượng dịch vụ đã được phục vụ hoàn tất

Giá trị trung bình của dịch vụ: Bằng tổng số doanh thu từ lịch đặt chỗ chia cho tổng số lượng dịch vụ phục vụ hoàn tất

Doanh thu đang xử lý: Tổng doanh thu những lịch đặt chỗ chưa được xác nhận thành công

Tổng đặt chỗ: Tổng số lượng dịch vụ phục vụ hoàn tất

Tổng doanh thu: Tổng số doanh thu mà shop, cửa hàng phục vụ thành công

Danh sách những lịch đặt chỗ gần nhất: Là danh sách những khách hàng đã đặt lịch hẹn trực tuyến trên Website, ứng dụng di động