Tài Khoản Nhân Viên

MỤC LỤC BÀI VIẾT

  1. Tài Khoản Nhân Viên là gì ?

  2. Tài Khoản Admin là gì ?

  3. Tạo Tài Khoản Nhân Viên

  4. Xác Nhận Tài Khoản Phân Quyền Cho Nhân Viên

  5. Đăng Nhập Tài Khoản Nhân Viên (Dashboard Quản Trị)

1. Tài Khoản Nhân Viên là gì ?

Tài khoản nhân viên giúp chủ doanh nghiệp có thể kiểm soát các thao tác và lịch sử hoạt động của nhân viên.

2. Tài Khoản Admin là gì ?

Chủ tài khoản hay còn gọi là tài khoản admin quản trị website sẽ có quyền quản lý và thay đổi các thông tin của chủ tài khoản, thanh toán, chuyển đổi gói dịch vụ, các tài khoản của nhân viên và các thông tin khác liên quan đến cửa hàng.

3. Tạo Tài Khoản Nhân Viên

Bước 1: Đăng Nhập vào Trang Quản Trị GoSELL

Bước 2: Click Cài Đặt, chọn Quản Lý Nhân Viên, click vào nút Thêm Nhân Viên

Bước 3: Nhập họ tên, email để tạo tài khoản nhân viên

Ngoài ra bạn có thể tùy chọn các Phân Quyền cần thiết cho tài khoản nhân viên của mình theo nhu cầu phù hợp, và tùy chọn Chi Nhánh mà nhân viên đó làm việc để phân bổ.

Click nút Hoàn Tất để hoàn tất tạo tài khoản cho nhân viên

Khi tài khoản được tạo hoàn tất, nhân viên sẽ nhận được email thông tin tài khoản vừa được kích hoạt, nhân viên cần đăng nhập theo thông tin hướng dẫn trong email.

4. Xác Nhận Tài Khoản Phân Quyền Cho Nhân Viên

Sau khi phân quyền chủ shop cần hướng dẫn cho nhân sự của mình truy cập vào email lấy thông tin đăng nhập tài khoản lên Trang Quản Trị – Dashboard theo tính năng, cấp độ phân quyền.

Hướng dẫn:

Bước 1: Truy cập vào email đã được phân quyền. Click vào email có tiêu đề : Bạn đã được thêm làm nhân viên của ( tên shop )

Bước 2: Click vào Link đăng nhập của shop

Bước 3: Copy và dán Email vào phần Email. Copy và dán Mật Khẩu vào phần Mật Khẩu

Vậy là bạn có thể đăng nhập vào Trang Quản Trị – Dashboard thực hiện tác vụ như bình thường.

5. Đăng Nhập Tài Khoản Nhân Viên (Dashboard Quản Trị)

Bước 1: Đăng nhập vào Trang Quản Trị – Dashboard ( Link : https://admin.gosell.vn/home ). Chọn phần Nhân Viên.

Bước 2: Nhập Email và Số Điện Thoại đã đăng ký. Nhập Mật Khẩu. Click Đăng Nhập để truy cập vào Trang Quản Trị dành cho Nhân Viên. Giao diện trang quản trị của nhân viên sẽ bao gồm các phân quyền mà bạn đã tùy chọn cho nhân viên của mình