Tạo Trang Liên Hệ Dành Cho Shop Bán Sản Phẩm và Dịch Vụ

Với GoSELL, bạn có thể tạo trang liên hệ sản phẩm và dịch vụ chỉ hiển thị các thông tin như số điện thoại, email của người bán. Trang sẽ hiển thị những sản phẩm, và cả dịch vụ nhưng không hiển thị giá trên website. Ẩn giá và chỉ hiển thị thông tin liên hệ phù hợp với kinh doanh dịch vụ hoặc các sản phẩm có giá trị cao như Bất động sản, xe ô tô,… hoặc sản phẩm bị cạnh tranh cao, bạn không muốn giá của mình bị đối thủ biết.

Trang liên hệ giúp điều hướng khách hàng liên hệ trực tiếp để hỏi giá hoặc mua hàng thông qua các phương tiện liên lạc:

1/ Gọi điện thoại trực tiếp kết nối đến bộ phận chăm sóc khách hàng

2/ Liên hệ trực tiếp đến bộ phận bán hàng thông qua tài khoản Zalo cá nhân

3/ Nhắn tin đến hộp thư điện tử cho bạn.

Hướng dẫn:

Bước 1: Click vào Cài Đặt

Tạo Trang Liên Hệ Cho Shop Bán Sản Phẩm Và Dịch Vụ

Bước 2: Click chọn Giao Hàng & Thanh Toán

Tạo Trang Liên Hệ Cho Shop Bán Sản Phẩm Và Dịch Vụ

Bước 3: Chọn phần Trang liên hệ

Tạo Trang Liên Hệ Cho Shop Bán Sản Phẩm Và Dịch Vụ

Bước 4: Chọn mục Trang liên hệ sản phẩm

Bước 5: Click vào để kích hoạt tính năng Trang liên hệ sản phẩm

Tạo Trang Liên Hệ Cho Shop Bán Sản Phẩm Và Dịch Vụ

*Ghi chú: nếu bạn kích hoạt tính năng thì các tính năng sau sẽ vô hiệu hóa, và sẽ thay thế thành nút Liên Hệ

1/ Thanh toán

2/ Vận chuyển

3/ Giỏ hàng

4/ Thêm vào giỏ hàng

5/ Mua ngay

Bước 6: Click vào để Cập Nhật Thông Tin để khách hàng liên hệ mua sản phẩm

1/ Phone – Số điện thoại: Nhập số điện thoại

2/ Zalo – Tài khoản Zalo cá nhân: Nhập số Zalo cá nhân

3/ Email – Địa chỉ hộp thư điện tử: Nhập địa chỉ email

Tạo Trang Liên Hệ Cho Shop Bán Sản Phẩm Và Dịch Vụ

Bước 7: Chọn mục Trang liên hệ dịch vụ

Bước 8: Click vào để kích hoạt tính năng Trang liên hệ dịch vụ

Tạo Trang Liên Hệ Cho Shop Bán Sản Phẩm Và Dịch Vụ

*Ghi chú: nếu bạn kích hoạt tính năng thì các tính năng sau sẽ vô hiệu hóa, và sẽ thay thế thành nút Liên Hệ

1/ Thanh toán

2/ Giỏ hàng

3/ Thêm vào giỏ hàng

4/ Đặt chỗ ngay

Bước 9: Click vào để Cập Nhật Thông Tin để khách hàng liên hệ đặt dịch vụ

Tạo Trang Liên Hệ Cho Shop Bán Sản Phẩm Và Dịch Vụ

1/ Phone – Số điện thoại: Nhập số điện thoại

2/ Zalo – Tài khoản Zalo cá nhân: Nhập số Zalo cá nhân

3/ Email – Địa chỉ hộp thư điện tử: Nhập địa chỉ email

Bước 10: Click vào nút Lưu để hoàn tất

Tạo Trang Liên Hệ Cho Shop Bán Sản Phẩm Và Dịch Vụ

Tham Khảo: Tạo Trang Nội Dung / Thêm Trang Nội Dung Mới