Bản 3.1

Hướng Dẫn Thêm Mới Khách Hàng Trực Tiếp Trên CRM GoSELL

Ngay khi có thêm khách hàng, SELLER cần cập nhật thông tin của họ lên CRM để hệ thống có thể quản lý dữ liệu. CRM sẽ giúp chủ cửa hàng có thể theo dõi được thông tin khách hàng liên quan đến việc sử dụng sản phẩm của cửa hàng như: Tổng số đơn, tổng số tiền, lần cuối đặt hàng… Thao tác thêm mới khách hàng trực tiếp trên CRM được GoSELL hướng dẫn ngay dưới đây.

Hướng dẫn thêm mới khách hàng trực tiếp trên CRM

Ngay dưới đây, GoSELL sẽ hướng dẫn các SELLER cách thêm mới khách hàng trực tiếp trên CRM. Bạn thực hiện theo các bước như sau:

Bước 1: Đăng nhập vào trang quản trị GoSELL theo địa chỉ: https://admin.gosell.vn


Bước 2: Vào mục Khách Hàng > Tất Cả Khách Hàng, click vào Tạo Khách Hàng Mới

Bước 3: Một hộp thoại được mở ra cho phép bạn điền vào các thông tin của khách hàng. Các thông tin bao gồm: Họ tên, số điện thoại, email, thẻ, ghi chú, địa chỉ… Thông tin càng chi tiết càng tốt. Trong đó hai thông tin bắt buộc cần phải có là Họ Tên và số điện thoại. Bấm Thêm sau khi hoàn tất việc điền thông tin.

Bước 4: Khách hàng sau khi được thêm vào sẽ hiển thị ở phần Khách Hàng. Tại đây bạn có thể dễ dàng theo dõi được sự liên hệ của khách với cửa hàng của mình thông qua các thông tin như số đơn đặt hàng, tổng số tiền…

Trên đây GoSELL vừa hướng dẫn bạn cách thêm khách hàng mới trực tiếp trên CRM GoSELL. Khách hàng là “tài nguyên” của bất kỳ cửa hàng nào, vì vậy hãy quản lý và chăm sóc họ thật tốt.

Xem thêm các nội dung cập nhật mới trong phiên bản 3.1 của GoSELL: