Thêm Nhân Viên Vào Trang Quản Trị Website/Mobile App


Bước 1: Đăng nhập vào Trang Quản Trị – Dashboard ( Link : https://admin.gosell.vn/home )

Bước 2: Click vào mục Cài Đặt, Chọn phần Quản Lý Nhân Viên

Bước 3: Click vào Thêm Nhân Viên

Bước 4: Nhập Họ và Tên đầy đủ ( không bắt buộc nhưng để dễ nhớ và quản lý chủ shop nên nhập đầy đủ họ tên nhân viên )

Bước 5: Chọn phần Phân Quyền

Bước 6: Chọn 1 trong số các chức năng sau để kích hoạt và hiển thị tính năng trong Trang Quản Trị – Dashboard của nhân viên được phân quyền

Live Chat: Nhắn tin với những khách hàng trên fanpage để tương tác, giải đáp thắc mắc, lấy thông tin liên hệ, kết nối, tạo hồ sơ khách hàng, kết nối với hồ sơ khách hàng cũ

Giảm giá: Quản lý các chương trình giảm giá, ưu đãi, tạo ra mã giảm giá, chương trình bán sỉ cho đối tác đại lý, sỉ, nhà phân phối

Tiếp Thị: Tạo chiến dịch thông báo nhắn tin hàng loạt đến danh sách khách hàng cũ, khách hàng đã đăng ký, tạo tài khoản, tạo hồ sơ trên hệ thống

Sản Phẩm: Quản lý sản phẩm, nhập và đăng tải sản phẩm lên kho hàng, cửa hàng trực tuyến, website, mobile app, cửa hàng trực tuyến

Khách Hàng: Quản lý danh sách khách hàng, cập nhật thay đổi thêm thông tin liên hệ, tags, ghi chú, và xem đơn hàng của từng khách đã đặt hàng

Kênh Bán Hàng: Quản lý tùy chỉnh cài đặt giao diện cửa hàng trực tuyến, thiết lập danh mục, thanh menu website, mobile app, cửa hàng trực tuyến, kết nối, cài đặt tên miền thương hiệu, tên miền kinh doanh của chủ shop, cài đặt kết nối facebook fanpage với website, mobile app, Kết nối đồng bộ gian hàng Shopee, Lazada với Website của chủ shop trên nền tảng GoSell

Đơn Hàng: Quản lý danh sách các đơn hàng, và thao tác xử lý xác nhận nhanh chóng những đơn hàng mới thông từ các kênh bán hàng

Phân Tích: Xem báo cáo phân tích kinh doanh tổng doanh thu, tổng đơn hàng, đặt chỗ theo ngày, tuần, tháng, tổng quan

Tùy Chỉnh: Quản lý tùy chỉnh cài đặt giao diện cửa hàng trực tuyến

Bước 7: Click vào nút Hoàn Tất để hoàn tất Thêm Nhân Viên

Xem tiếp Hướng Dẫn Cách Nhân Viên Xác Nhận Tài Khoản