Thêm Thông Tin Tài Khoản Ngân Hàng Shop


Hiện tại GoSell hỗ trợ cho người bán 2 phương thức thanh toán online cho khách hàng chủ shop :

 Phương thức 1: Thanh toán qua VISA / ATM, số tiền được thanh toán đưa về bộ phận hỗ trợ người bán của công ty GoSell và sẽ đối soát tiền về cho người bán, chủ shop mỗi tháng 3 lần ( vào các ngày 10; 20; 30 hàng tháng ).

.Phương thức 2: Thanh toán qua Chuyển Khoản Ngân Hàng, số tiền được thanh toán đưa về trực tiếp cho chủ shop, đọc kỹ bài viết hướng dẫn sau để kích hoạt phương thức chuyển khoản

Thanh toán online đang dần trở thành phương thức thanh toán tiện lợi cho khách hàng khi mua hàng trên trực tuyến, mạng xã hội, các gian hàng trên sàn thương mại điện tử. Và việc kết nối, cài đặt phương thức thanh toán này đã trở nên đơn giản rất nhiều khi nền tảng GoSell đã tích hợp sẵn cho các chủ shop, người bán.

Hãy kích hoạt ngay phương thức thanh toán online ngay bây giờ.

Hướng dẫn:

Bước 1: Đăng nhập vào Trang Quản Trị – Dashboard ( Link : https://admin.gosell.vn/home )

Bước 2: Click vào mục Cài ĐặtChọn phần Thông Tin Tài Khoản Ngân Hàng

 

 

 

 

Bước 3: Nhập Họ Tên đầy đủ có dấu của chủ shop, người bán vào ô Họ Và Tên

Bước 4: Nhập Mã Số Thuế Kinh Doanh của chủ shop, người bán vào ô Mã Số Thuế

Bước 5: Nhập Họ Tên khi đăng ký tài khoản, làm thẻ ngân hàng đầy đủ viết in hoa không dấu của chủ shop, người bán vào ô Mã Số Thuế

Bước 6: Nhập Số Tài Khoản Ngân Hàng của chủ shop, người bán vào ô Số Tài Khoản

 

 

Bước 7: Chọn Ngân Hàng chủ shop, người bán nhận tiền chuyển khoản từ khách hàng ở phần Tên Ngân Hàng

Bước 8: Chọn Tỉnh / Thành Phố Chi Nhánh Ngân Hàng chủ shop, người bán nhận tiền chuyển khoản từ khách hàng ở phần Tỉnh / Thành Phố

Bước 9: Nhập tên Chi Nhánh Ngân Hàng chủ shop, người bán nhận tiền chuyển khoản từ khách hàng ở phần Chi Nhánh

Bước 10: Click vào Lưu để cập nhật Thông Tin Tài Khoản Ngân Hàng thành công

Hiện tại GoSell hỗ trợ cho người bán 2 phương thức thanh toán online cho khách hàng chủ shop :

Phương thức 1: Thanh toán qua VISA / ATM, số tiền được thanh toán đưa về bộ phận hỗ trợ người bán của công ty GoSell và sẽ đối soát tiền về cho người bán, chủ shop mỗi tháng 3 lần ( vào các ngày 10; 20; 30 hàng tháng ).

.Phương thức 2: Thanh toán qua Chuyển Khoản Ngân Hàng, số tiền được thanh toán đưa về trực tiếp cho chủ shop, đọc kỹ bài viết hướng dẫn sau để kích hoạt phương thức chuyển khoản

Thanh toán online đang dần trở thành phương thức thanh toán tiện lợi cho khách hàng khi mua hàng trên trực tuyến, mạng xã hội, các gian hàng trên sàn thương mại điện tử. Và việc kết nối, cài đặt phương thức thanh toán này đã trở nên đơn giản rất nhiều khi nền tảng GoSell đã tích hợp sẵn cho các chủ shop, người bán.

Hãy kích hoạt ngay phương thức thanh toán online ngay bây giờ.

Hướng dẫn:

Bước 1: Đăng nhập vào Trang Quản Trị – Dashboard ( Link : https://admin.gosell.vn/home )

Bước 2: Click vào mục Cài ĐặtChọn phần Thông Tin Tài Khoản Ngân Hàng

 

 

 

 

Bước 3: Nhập Họ Tên đầy đủ có dấu của chủ shop, người bán vào ô Họ Và Tên

Bước 4: Nhập Mã Số Thuế Kinh Doanh của chủ shop, người bán vào ô Mã Số Thuế

Bước 5: Nhập Họ Tên khi đăng ký tài khoản, làm thẻ ngân hàng đầy đủ viết in hoa không dấu của chủ shop, người bán vào ô Mã Số Thuế

Bước 6: Nhập Số Tài Khoản Ngân Hàng của chủ shop, người bán vào ô Số Tài Khoản

 

 

Bước 7: Chọn Ngân Hàng chủ shop, người bán nhận tiền chuyển khoản từ khách hàng ở phần Tên Ngân Hàng

Bước 8: Chọn Tỉnh / Thành Phố Chi Nhánh Ngân Hàng chủ shop, người bán nhận tiền chuyển khoản từ khách hàng ở phần Tỉnh / Thành Phố

Bước 9: Nhập tên Chi Nhánh Ngân Hàng chủ shop, người bán nhận tiền chuyển khoản từ khách hàng ở phần Chi Nhánh

Bước 10: Click vào Lưu để cập nhật Thông Tin Tài Khoản Ngân Hàng thành công