Cách Vô Hiệu Hóa Tài Khoản Của Nhân Viên

Khi nhân sự không còn cộng tác và hoạt động trong cửa hàng và shop của bạn nữa và bạn muốn vô hiệu hóa tài khoản bạn đã phân quyền cho nhân viên để đảm bảo thông tin doanh nghiệp không bị lộ ra bên ngoài.

Hướng dẫn:

Bước 1: Đăng nhập vào Trang Quản Trị – Dashboard (Link: https://admin.gosell.vn/home )

Bước 2: Click vào mục Cài Đặt, Chọn phần Quản Lý Nhân Viên

Bước 3: Chọn Nhân Viên bạn muốn vô hiệu hóa tài khoản GoCALL. Click vào icon để vô hiệu hóa ở cột Trạng Thái để hoàn tất cập nhật Trạng Thái

Vô Hiệu Hóa Tài Khoản Cho Nhân ViênVô Hiệu Hóa Tài Khoản Cho Nhân Viên

Tham Khảo:

Phân Quyền Nhân Viên

Chỉnh Sửa / Cập Nhật Phân Quyền / Cấp Độ Nhân Viên

Kích Hoạt Lại Tài Khoản Cho Nhân Viên