Xác Nhận Tài Khoản Phân Quyền Cho Nhân Viên


Sau khi phân quyền cho nhân viên chủ shop cần hướng dẫn cho nhân sự của mình truy cập vào email lấy thông tin đăng nhập tài khoản lên Trang Quản Trị – Dashboard theo tính năng, cấp độ phân quyền.

Hướng dẫn:

Bước 1: Vào email vừa được nhận phân quyền

Bước 2: Click vào email có tiêu đề : Bạn đã được thêm làm nhân viên của ( tên shop )

Bước 3: Click vào Link đăng nhập của shop

Bước 4: Copy và dán Email vào phần Email

 

Bước 5: Copy và dán Mật Khẩu vào phần Mật Khẩu

Bước 6: Vào Trang Quản Trị – Dashboard thực hiện tác vụ như bình thường

Xem thêm các bài viết mới tại đây.

 

Xem thêm:

Cài Đặt Thông Tin Cửa Hàng

Thay Đổi Thông Tin Tài Khoản Đăng Nhập GoAPP