Xác Nhận Tài Khoản Phân Quyền Cho Nhân Viên

Sau khi phân quyền chủ shop cần hướng dẫn cho nhân sự của mình truy cập vào email lấy thông tin đăng nhập tài khoản lên Trang Quản Trị – Dashboard theo tính năng, cấp độ phân quyền.

Hướng dẫn:

Bước 1: Truy cập vào email đã được phân quyền. Click vào email có tiêu đề : Bạn đã được thêm làm nhân viên của ( tên shop )

Bước 2: Click vào Link đăng nhập của shop

Bước 3: Copy và dán Email vào phần Email. Copy và dán Mật Khẩu vào phần Mật Khẩu

Vậy là bạn có thể đăng nhập vào Trang Quản Trị – Dashboard thực hiện tác vụ như bình thường.

Tham Khảo: Phân Quyền Nhân Viên