App quản lý GoSELLER

Hướng dẫn xử lý đặt chỗ trên GoSELLER

Khách hàng xử dụng app bán hàng có thể dễ dàng quản lý và xử lý đặt chỗ trên GoSELLER một cách dễ dàng.

Xử Lý Đặt Chỗ Trên GoSELLER

Đặt Chỗ là nơi quản lý tất cả những đơn đặt lịch dịch vụ đến từ cửa hàng trực tuyến Website, Mobile App – Ứng dụng di động và lưu trữ lại tất cả thông tin các đơn đặt chỗ đã xử lý đến thời điểm hiện tại.

Ở phần quản lý đặt chỗ, người bán có thể nhanh chóng thao tác với lịch đặt chỗ như:

  • Tìm kiếm đặt chỗ
  • Lọc danh sách đặt chỗ
  • Xử lý đặt chỗ
Xử lý đặt chổ trên app GoSELLER
Xử lý đặt chổ trên app GoSELLER

Tìm Kiếm Đặt Chỗ

Tìm kiếm đặt chỗ là tính năng giúp người bán lọc ra danh sách các lịch đặt hẹn dịch vụ cần xử lý theo thông tin nhập tại thanh tìm kiếm:

  • Tất cả: tìm kiếm theo từ khóa
  • Mã đặt chỗ: là mã đặt lịch hẹn dịch vụ được tạo sau khi khách hàng hoàn tất đặt lịch.
  • Tên khách hàng: họ và tên khách hàng nhập vào thông tin đặt lịch.
  • Số điện thoại: số điện thoại liên hệ khách hàng nhập vào thông tin đặt lịch.
  • Mã vạch khách hàng: là mã khách hàng thành viên của các khách hàng đăng ký tài khoản trên cửa hàng trực tuyến Website, Mobile App – Ứng dụng di động

Tính năng Quản lý đặt chỗ dịch vụ trên GoSELLER chính là một trong những giải pháp đem đến cho khách hàng sự phục vụ tốt nhất, giúp bạn có thể giữ chân khách hàng cũ và tìm kiếm nhiều khách hàng mới một cách tối đa.

Xem thêm: Xử Lý Đặt Chỗ Trong Ngày