Tạo Chiến Dịch Thông Báo Qua Email – Email Push

Tạo Chiến Dịch Thông Báo Qua Email – Email Push

Tạo Chiến Dịch Thông Báo Qua Email – Email Push Bạn muốn thực hiện những chiến dịch email marketing và có một công cụ tinh gọn, đơn giản nhanh chóng để bạn có thể gửi email thường xuyên đến danh … Continued
Chiến Dịch Email Marketing là gì?

Chiến Dịch Email Marketing là gì?

Chiến Dịch Email Marketing là gì? Chiến dịch email marketing là tính năng giúp người bán gửi email thông báo đến những khách hàng, thành viên có email trong hệ thống CRM quản lý danh sách khách hàng của bạn. … Continued