Hướng dẫn GoSELL

 • Quản lý nhân viên
 • Thiết lập cửa hàng
 • Google Analytics
 • Quản lý khách hàng
 • Tạo website liên hệ
 • App quản lý GoSELLER
 • Đánh giá sản phẩm
 • Facebook Pixel
 • Kho giao diện
 • Quản lý nhà cung cấp
 • Quản lý chi nhánh
 • Thông báo đẩy
 • Thanh toán
 • Đa ngôn ngữ
 • Multiple Shopee
 • Cộng tác viên bán hàng
 • Vận chuyển
 • Phiếu chuyển hàng
 • Đồng bộ sản phẩm
 • Đăng ký
 • Khởi tạo đơn hàng
 • Tạo mã giảm giá
 • Quản lý sản phẩm
 • Tạo trang landing page
 • Tạo giá bán sỉ
 • Quản lý dịch vụ
 • Livestream
 • Khách hàng thân thiết
 • Blogs
 • Quản lý kho hàng
 • SEO
 • Quản lý đơn hàng
 • Email Marketing
 • Phân tích báo cáo
 • Phân Quyền Chi Nhánh Cho Nhân Viên

  Phân Quyền Chi Nhánh Cho Nhân Viên

  Tổng Quan Danh Mục GoLEAD Wiki

  Tổng Quan Danh Mục GoLEAD Wiki

  Bán Hàng Trên Lazada Với GoSELL

  Bán Hàng Trên Lazada Với GoSELL

  Đặt Mã SKU Cho Sản Phẩm

  Đặt Mã SKU Cho Sản Phẩm

  Xóa Bộ Sưu Tập Sản Phẩm

  Xóa Bộ Sưu Tập Sản Phẩm

  Xem Bộ Sưu Tập Sản Phẩm / Dịch Vụ

  Xem Bộ Sưu Tập Sản Phẩm / Dịch Vụ

  Cập Nhật Bộ Sưu Tập Sản Phẩm

  Cập Nhật Bộ Sưu Tập Sản Phẩm

  Thêm Thứ Tự Ưu Tiên Sản Phẩm

  Thêm Thứ Tự Ưu Tiên Sản Phẩm

  In Mã Vạch Của Sản Phẩm

  In Mã Vạch Của Sản Phẩm

  Hướng Dẫn In Mã Vạch Sản Phẩm

  Hướng Dẫn In Mã Vạch Sản Phẩm

  Hướng Dẫn Tạo Dịch Vụ Mới Trên GoSELL

  Hướng Dẫn Tạo Dịch Vụ Mới Trên GoSELL

  Tìm Thông Tin Đặt Chỗ

  Tìm Thông Tin Đặt Chỗ

  Thêm Thông Tin Chi Tiết Dịch Vụ

  Thêm Thông Tin Chi Tiết Dịch Vụ

  In Đơn Hàng

  In Đơn Hàng

  Xuất Danh Sách Đơn Hàng

  Xuất Danh Sách Đơn Hàng

  Thêm Nhân Viên Vào Trang Quản Trị (Mobile App)

  Thêm Nhân Viên Vào Trang Quản Trị (Mobile App)

  Hướng Dẫn SEO Website GoSELL

  Hướng Dẫn SEO Website GoSELL

  Thông Báo Tình Trạng Đơn Hàng (Sản Phẩm) – Orders Notification

  Thông Báo Tình Trạng Đơn Hàng (Sản Phẩm) – Orders Notification

  Tạo Mã Giảm Giá Sản Phẩm Cho Tất Cả Khách Hàng

  Tạo Mã Giảm Giá Sản Phẩm Cho Tất Cả Khách Hàng

  Tạo Thanh Menu Mới

  Tạo Thanh Menu Mới

  Phân Loại Khách Hàng Theo Đơn Hàng Đã Được Giao Hàng Tận Nơi Thành Công

  Phân Loại Khách Hàng Theo Đơn Hàng Đã Được Giao Hàng Tận Nơi Thành Công

  Hướng dẫn lọc danh sách cuộc gọi

  Hướng dẫn lọc danh sách cuộc gọi

  Nếu tôi không trả phí nâng cấp khi thời gian dùng thử kết thúc thì website và ứng dụng của tôi sẽ như thế nào ?

  Nếu tôi không trả phí nâng cấp khi thời gian dùng thử kết thúc thì website và ứng dụng của tôi sẽ như thế nào ?

  Kết nối Fanpage Facebook

  Kết nối Fanpage Facebook

  Cấu Hình Tên Miền, Thay Đổi Tên Miền Website

  Cấu Hình Tên Miền, Thay Đổi Tên Miền Website

  Cài Đặt Thanh Toán Online Tài Khoản Bán Hàng GoSELL

  Cài Đặt Thanh Toán Online Tài Khoản Bán Hàng GoSELL

  Cài Đặt Chi Nhánh Chính

  Cài Đặt Chi Nhánh Chính

  Giới Thiệu Giao Diện Website ( Storefront )

  Giới Thiệu Giao Diện Website ( Storefront )

  Logo Bộ Công Thương là gì ?

  Logo Bộ Công Thương là gì ?

  Đăng Ký Tài Khoản / Gói Dịch Vụ GoLEAD

  Đăng Ký Tài Khoản / Gói Dịch Vụ GoLEAD