Hướng dẫn sử dụng tính năng phiếu chuyển hàng

Hướng dẫn sử dụng tính năng phiếu chuyển hàng

Tính năng phiếu chuyển hàng – chuyển hàng tồn kho của GoSELL được sử dụng để quản lý, theo dõi việc chuyển sản phẩm giữa các chi nhánh trong chuỗi cửa hàng với nhau, đảm bảo chính xác số lượng … Continued