Hướng dẫn GoSELL

 • Quản lý nhân viên
 • Thiết lập cửa hàng
 • Google Analytics
 • Quản lý khách hàng
 • Tạo website liên hệ
 • App quản lý GoSELLER
 • Đánh giá sản phẩm
 • Facebook Pixel
 • Kho giao diện
 • Quản lý nhà cung cấp
 • Quản lý chi nhánh
 • Thông báo đẩy
 • Thanh toán
 • Đa ngôn ngữ
 • Multiple Shopee
 • Cộng tác viên bán hàng
 • Vận chuyển
 • Phiếu chuyển hàng
 • Đồng bộ sản phẩm
 • Đăng ký
 • Khởi tạo đơn hàng
 • Tạo mã giảm giá
 • Quản lý sản phẩm
 • Tạo trang landing page
 • Tạo giá bán sỉ
 • Quản lý dịch vụ
 • Livestream
 • Khách hàng thân thiết
 • Blogs
 • Quản lý kho hàng
 • SEO
 • Quản lý đơn hàng
 • Email Marketing
 • Phân tích báo cáo
 • Phân Loại Khách Hàng Theo Tổng Số Đơn Hàng

  Phân Loại Khách Hàng Theo Tổng Số Đơn Hàng

  Báo Cáo Đơn Hàng Doanh Thu Cuối Ngày / Trong Ngày

  Báo Cáo Đơn Hàng Doanh Thu Cuối Ngày / Trong Ngày

  Hướng dẫn nghe lại ghi âm cuộc gọi

  Hướng dẫn nghe lại ghi âm cuộc gọi

  3 Bước Tạo Website

  3 Bước Tạo Website

  Phân Loại Khách Hàng Theo Đơn Hàng Đã Được Giao Hàng Tận Nơi Thành Công

  Phân Loại Khách Hàng Theo Đơn Hàng Đã Được Giao Hàng Tận Nơi Thành Công

  Báo Cáo Doanh Thu Bán Hàng Trong Tháng

  Báo Cáo Doanh Thu Bán Hàng Trong Tháng

  Hướng dẫn xem lại lịch sử các cuộc gọi

  Hướng dẫn xem lại lịch sử các cuộc gọi

  Chia Nhỏ Tệp Khách Hàng Để Gửi Thông Báo Ứng Dụng Di Động và Email

  Chia Nhỏ Tệp Khách Hàng Để Gửi Thông Báo Ứng Dụng Di Động và Email

  Hướng dẫn lọc danh sách cuộc gọi

  Hướng dẫn lọc danh sách cuộc gọi

  Đăng Ký Thành Viên Trên Website

  Đăng Ký Thành Viên Trên Website

  In Biên Lai Cho Khách Hàng

  In Biên Lai Cho Khách Hàng

  Hướng dẩn tạo mã khách hàng thành viên với GoSELL

  Hướng dẩn tạo mã khách hàng thành viên với GoSELL

  Kết Nối Tài Khoản Facebook Của Khách Hàng Với Thông Tin Tài Khoản Có Sẵn

  Kết Nối Tài Khoản Facebook Của Khách Hàng Với Thông Tin Tài Khoản Có Sẵn

  Tạo Thông Tin Khách Hàng Mới Tại Cửa Hàng

  Tạo Thông Tin Khách Hàng Mới Tại Cửa Hàng

  Quét mã vạch khách hàng

  Quét mã vạch khách hàng

  Phân Biệt Tài Khoản Thông Tin Khách Hàng Và Tài Khoản Người Dùng

  Phân Biệt Tài Khoản Thông Tin Khách Hàng Và Tài Khoản Người Dùng

  Tạo Thông Tin Khách Hàng Mới Vào Danh Sách Khách Hàng Ngay Tại Facebook Chat

  Tạo Thông Tin Khách Hàng Mới Vào Danh Sách Khách Hàng Ngay Tại Facebook Chat

  Tạo Nhóm Khách Hàng / Phân Loại Danh Sách Khách Hàng

  Tạo Nhóm Khách Hàng / Phân Loại Danh Sách Khách Hàng

  Hướng dẫn thêm trạng thái khách hàng

  Hướng dẫn thêm trạng thái khách hàng

  Xuất Danh Sách Thông Tin Khách Hàng

  Xuất Danh Sách Thông Tin Khách Hàng

  Xem Thông Tin Khách Hàng

  Xem Thông Tin Khách Hàng

  Nhập Danh Sách Thông Tin Khách Hàng

  Nhập Danh Sách Thông Tin Khách Hàng

  Hướng Dẫn Thiết Lập Tài Khoản Google Ads Và Google Merchant Center

  Hướng Dẫn Thiết Lập Tài Khoản Google Ads Và Google Merchant Center

  Phân Nhóm Khách Hàng Theo Mục Tiêu

  Phân Nhóm Khách Hàng Theo Mục Tiêu

  Xem Thông Tin Khách Hàng

  Xem Thông Tin Khách Hàng

  Hướng Dẫn Xuất Dữ Liệu Đơn Hàng Trên Dashboard Quản Trị GoSELL

  Hướng Dẫn Xuất Dữ Liệu Đơn Hàng Trên Dashboard Quản Trị GoSELL

  Phân Loại Khách Hàng Theo Thẻ Khách Hàng

  Phân Loại Khách Hàng Theo Thẻ Khách Hàng

  Tìm Thông Tin Khách Hàng Cũ

  Tìm Thông Tin Khách Hàng Cũ

  Quản Lý Khách Hàng

  Quản Lý Khách Hàng

  Báo Cáo Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh

  Báo Cáo Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh