Quản Lý Sản Phẩm và Quản Lý Kho Hàng

Quản Lý Sản Phẩm và Quản Lý Kho Hàng

Hướng Dẫn Quản Lý Sản Phẩm & Quản Lý Kho Hàng Với GoSELL Người bán cần hiểu rõ khái niệm về quản lý sản phẩm và quản lý kho hàng để tối ưu các công tác trong việc vận hành … Continued
Cách cập nhật hàng tồn kho

Cách cập nhật hàng tồn kho

Cách cập nhật hàng tồn kho Cập nhật hàng tồn kho sẽ giúp người bán nắm bắt số lượng hàng hóa chính xác. Giúp bạn biết được sản phẩm nào gần hết hàng và cần ưu tiên nhập kho thêm. Nếu … Continued
Tìm Sản Phẩm Trong Kho

Tìm Sản Phẩm Trong Kho

Tìm Sản Phẩm Trong Kho Bạn muốn tìm lại những sản phẩm bạn đã nhập lên kho trong vô vàn sản phẩm đã đăng tải lên trên kho hoặc đã đồng bộ từ gian hàng trên Shopee, Lazada, GoMua, bạn … Continued
Thêm Thông Tin Địa Chỉ Kho Hàng

Thêm Thông Tin Địa Chỉ Kho Hàng

Thêm Thông Tin Địa Chỉ Kho Hàng Khi bạn cập nhật đầy đủ thông tin địa chỉ kho hàng, các nhà vận chuyển Giao Hàng Tiết Kiệm, Giao Hàng Nhanh có thể tự động tính được phí giao hàng vận … Continued
Thêm Thông Tin Địa Chỉ Kho Hàng

Thêm Thông Tin Địa Chỉ Kho Hàng

Thêm Thông Tin Địa Chỉ Kho Hàng Khi bạn cập nhật đầy đủ thông tin địa chỉ kho hàng, các nhà vận chuyển Giao Hàng Tiết Kiệm, Giao Hàng Nhanh có thể tự động tính được phí giao hàng vận … Continued
Kho Sản Phẩm Là Gì?

Kho Sản Phẩm Là Gì?

Tìm Hiểu Về Kho Sản Phẩm Trong GoSELL Điều kiện: Đã tạo thành công sản phẩm. Đây là nơi sẽ thông báo tình trạng số lượng sản phẩm, bao gồm: 1/ Số lượng hàng tồn: Số lượng hàng hiện tại … Continued
Thêm Thông Tin Địa Chỉ Kho Hàng

Thêm Thông Tin Địa Chỉ Kho Hàng

Thêm Thông Tin Địa Chỉ Kho Hàng Trên GoSELL Khi bạn cập nhật đầy đủ thông tin địa chỉ kho hàng, các nhà vận chuyển liên kết với GoSELL (Giao Hàng Tiết Kiệm, Giao Hàng Nhanh, Ahamove, Viettel Post) có … Continued
Hiển Thị Sản Phẩm Hết Hàng

Hiển Thị Sản Phẩm Hết Hàng

Hiển Thị Sản Phẩm Hết Hàng   Khi chủ shop nhập 1 số lượng nhất định cho sản phẩm, khách hàng mua hàng trên Website, Mobile App đặt hàng; theo thông thường nếu trong kho hàng sản phẩm đã bán … Continued
Thêm Thông Tin Địa Chỉ Kho Hàng

Thêm Thông Tin Địa Chỉ Kho Hàng

Thêm Thông Tin Địa Chỉ Kho Hàng Khi bạn cập nhật đầy đủ thông tin địa chỉ kho hàng, các nhà vận chuyển Giao Hàng Tiết Kiệm, Giao Hàng Nhanh có thể tự động tính được phí giao hàng vận … Continued
Kích Hoạt Chức Năng Hiển Thị Sản Phẩm Khi Hết Hàng

Kích Hoạt Chức Năng Hiển Thị Sản Phẩm Khi Hết Hàng

Kích Hoạt Chức Năng Hiển Thị Sản Phẩm Khi Hết Hàng Khi chủ shop nhập 1 số lượng nhất định cho sản phẩm, khách hàng mua hàng trên Website, Mobile App đặt hàng; theo thông thường nếu trong kho hàng … Continued