XEM LỊCH SỬ NHẬP HÀNG

XEM LỊCH SỬ NHẬP HÀNG

XEM LỊCH SỬ NHẬP HÀNG Khi nhập hàng bạn cũng cần kiểm tra các thông tin về nhà cung cấp, số lượng hàng đã nhập để so sánh với tiến độ bán hàng, nhờ đó có kế hoạch, chiến lược … Continued