Hướng dẫn quản lý danh mục sản phẩm

Hướng dẫn quản lý danh mục sản phẩm

  Quản lý danh mục sản phẩm giúp bạn phân nhóm các sản phẩm có sự tương đồng dựa trên các tiêu chí như cùng nguyên liệu, cùng chủng loại,… Từ đó, bạn có thể quản lý sản phẩm khoa … Continued
Hướng dẫn quản lý danh mục sản phẩm

Hướng dẫn quản lý danh mục sản phẩm

Quản lý danh mục sản phẩm giúp bạn phân nhóm các sản phẩm có sự tương đồng dựa trên các tiêu chí như cùng nguyên liệu, cùng chủng loại,… Từ đó, bạn có thể quản lý sản phẩm khoa học … Continued