Hướng dẫn GoSELL

 • Quản lý nhân viên
 • Thiết lập cửa hàng
 • Google Analytics
 • Quản lý khách hàng
 • Tạo website liên hệ
 • App quản lý GoSELLER
 • Đánh giá sản phẩm
 • Facebook Pixel
 • Kho giao diện
 • Quản lý nhà cung cấp
 • Quản lý chi nhánh
 • Thông báo đẩy
 • Thanh toán
 • Đa ngôn ngữ
 • Multiple Shopee
 • Cộng tác viên bán hàng
 • Vận chuyển
 • Phiếu chuyển hàng
 • Đồng bộ sản phẩm
 • Đăng ký
 • Khởi tạo đơn hàng
 • Tạo mã giảm giá
 • Quản lý sản phẩm
 • Tạo trang landing page
 • Tạo giá bán sỉ
 • Quản lý dịch vụ
 • Livestream
 • Khách hàng thân thiết
 • Blogs
 • Quản lý kho hàng
 • SEO
 • Quản lý đơn hàng
 • Email Marketing
 • Phân tích báo cáo
 • Lên lịch gửi Thông Báo Đẩy (Push) trên App

  Lên lịch gửi Thông Báo Đẩy (Push) trên App

  Thông Báo Tình Trạng Đơn Hàng (Sản Phẩm) – Orders Notification

  Thông Báo Tình Trạng Đơn Hàng (Sản Phẩm) – Orders Notification

  Gởi Thông Báo Cho Khách Hàng Chương Trình Giảm Giá Ưu Đãi, Khuyến Mãi,

  Gởi Thông Báo Cho Khách Hàng Chương Trình Giảm Giá Ưu Đãi, Khuyến Mãi,

  Gửi Thông Báo Cho Khách Hàng Bài Viết, Video Giới Thiệu

  Gửi Thông Báo Cho Khách Hàng Bài Viết, Video Giới Thiệu

  Thông Báo Tình Trạng Đặt Chỗ ( Dịch Vụ ) – Booking Services Notification

  Thông Báo Tình Trạng Đặt Chỗ ( Dịch Vụ ) – Booking Services Notification

  Tạo Chiến Dịch Thông Báo Đẩy

  Tạo Chiến Dịch Thông Báo Đẩy

  Tạo Chiến Dịch Thông Báo Qua Ứng Dụng Di Động ( Mobile App ) – Mobile App Push

  Tạo Chiến Dịch Thông Báo Qua Ứng Dụng Di Động ( Mobile App ) – Mobile App Push

  Thông Báo Tình Trạng Đặt Chỗ ( Dịch Vụ ) – Booking Services Notification

  Thông Báo Tình Trạng Đặt Chỗ ( Dịch Vụ ) – Booking Services Notification

  Thông Báo Tình Trạng Đơn Hàng ( Sản Phẩm ) – Orders Notification

  Thông Báo Tình Trạng Đơn Hàng ( Sản Phẩm ) – Orders Notification

  Thông Báo Khách Hàng Bài Viết, Video Giới Thiệu

  Thông Báo Khách Hàng Bài Viết, Video Giới Thiệu

  Thông Báo Tình Trạng Đơn Hàng ( Sản Phẩm ) – Orders Notification

  Thông Báo Tình Trạng Đơn Hàng ( Sản Phẩm ) – Orders Notification

  Thông Báo Khách Hàng Bài Viết, Video Giới Thiệu

  Thông Báo Khách Hàng Bài Viết, Video Giới Thiệu

  Tạo Chiến Dịch Thông Báo – Notification

  Tạo Chiến Dịch Thông Báo – Notification

  Tạo Chiến Dịch Thông Báo Qua Ứng Dụng Di Động ( Mobile App ) – Mobile App Push

  Tạo Chiến Dịch Thông Báo Qua Ứng Dụng Di Động ( Mobile App ) – Mobile App Push

  Thông Báo Trên Hệ Thống Quản Lý

  Thông Báo Trên Hệ Thống Quản Lý

  Thông Báo Khách Hàng Bộ Sưu Tập Mới, Ưu Đãi

  Thông Báo Khách Hàng Bộ Sưu Tập Mới, Ưu Đãi

  Gởi thông báo chương trình ưu đãi, khuyến mãi đến khách hàng.

  Gởi thông báo chương trình ưu đãi, khuyến mãi đến khách hàng.

  Thông Báo Trên Hệ Thống Quản Lý

  Thông Báo Trên Hệ Thống Quản Lý

  Thông Báo Trên Hệ Thống Quản Lý

  Thông Báo Trên Hệ Thống Quản Lý