"Loading..."
Hotline: 02873030800 - Email: [email protected]
    GoSELL đa ngôn ngữ
GoSELL | Tích hợp đánh giá sản phẩm trên website bán hàng

Đánh giá sản phẩm

Người tiêu dùng ở Việt Nam thường đọc những bình luận đánh giá sản phẩm trước khi họ đưa ra quyết định mua hàng. GoSELL cho phép khách hàng của bạn để lại bình luận đánh giá sản phẩm trên các trang web hoặc ứng dụng di động. Nhờ vậy, thông qua những bình luận tích cực của khách hàng bạn có thể khuyến khích thêm nhiều khách hàng chọn mua sản phẩm của bạn.

Những đánh giá tích cực về sản phẩm giúp thúc đẩy doanh số

Đánh giá sản phẩm là một công cụ bán hàng. Những bình luận đánh giá tích cực sẽ giúp tạo niềm tin ở khách hàng, thúc đẩy doanh số bán hàng. GoSELL cho phép khách hàng của bạn để lại những bình luận đánh giá về sản phẩm nhưng bên cạnh đó bạn cũng có toàn bộ quyền kiểm soát những bình luận đánh giá này.

GoSELL | Tích hợp đánh giá sản phẩm trên website bán hàng
GoSELL | Tích hợp đánh giá sản phẩm trên website bán hàng

Nhận phản hồi về sản phẩm và dịch vụ của bạn

Những đánh giá tiêu cực sẽ cung cấp cho bạn những vấn đề chưa tốt về sản phẩm cũng như dịch vụ để bạn có thể cải thiện chúng trong tương lai, tăng doanh thu bán hàng của bạn lên cao.